พระราชสำนัก

สมเด็จพระสังฆราช ทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ

โดย kodchaporn_j

30 เม.ย. 2565

9 views

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ สกลมหาสังฆปริณายกวันนี้เวลา 9.00 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จ ณ ลงพระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงบำเพ็ญพระกุศลสังฆทานอุทิศถวาย สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 18 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งทรงเป็นเจ้าอาวาส วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ยุคที่ 4 ,พระราชอุปัธยาจารย์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระอุปัชฌายะของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบัน โดยคณะศิษยานุศิษย์ และผู้เคารพเลื่อมใสในสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ ได้บำเพ็ญกุศลสังฆทาน อุทิศถวายเป็นประจำทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือน นับแต่สิ้นพระชนม์ เมื่อวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2531 เป็นต้นมา

Related News