พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ไปในงานเลี้ยงปิดภาคการฝึกนักเรียนนายร้อย รร.จปร.

โดย kodchaporn_j

30 เม.ย. 2565

105 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในงานเลี้ยงปิดภาคการฝึก ของนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจำปีการศึกษา 2564วันนี้เวลา 15.57 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ในงานเลี้ยงปิดภาคการฝึกของนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจำปีการศึกษา 2564ซึ่งจัดขึ้นเพื่อถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2565 และเพื่อให้นักเรียนนายร้อย ได้พบปะสังสรรค์ หลังเสร็จสิ้นการฝึกภาคสนามในการนี้ ผู้บัญชาการทหารบก, ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และผู้แทนนักเรียนนายร้อย ร่วมถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของขวัญ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2565เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงถ่ายทอดวิชาความรู้ และประสบการณ์ด้านต่างๆ เป็นประโยชน์แก่นักเรียนนายร้อยมาโดยตลอด โอกาสนี้ ทรงตัดเค้กพระราชทานแก่ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และผู้แทนนักเรียนนายร้อยด้วยวันปิดภาคการฝึกของนักเรียนนายร้อย เป็นวันสำคัญของนักเรียนนายร้อย เป็นสัญลักษณ์ของการเสร็จสิ้น การฝึกภาคสนาม ที่ต้องใช้ความอดทน ความวิริยะอุตสาหะ การจัดงานเลี้ยงในวันนี้ เป็นโอกาสให้นักเรียนนายร้อย ได้มาชุมนุมพบปะสังสรรค์กัน ก่อนที่จะศึกษาทางด้านวิชาการเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถในอาชีพทหารต่อไป

Related News