พระราชสำนัก

ประธานองคมนตรี บำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ

โดย kodchaporn_j

29 เม.ย. 2565

4 views

ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโค นก และปลาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร วันที่ 29 เมษายน 2565วันนี้ เวลา 08.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปยังท่าวาสุกรี ในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโค นก และปลา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร วันที่ 29 เมษายน 2565ในการนี้ ผู้แทนพระองค์ปล่อยโค 1 คู่ ในโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ที่กรมปศุสัตว์จัดถวายเป็นพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ โดยผู้ได้รับคัดเลือกให้นำโคไปเลี้ยง ได้แก่ นายประจักษ์ รักษาสี เกษตรกรจากตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจน ให้มีโคไว้ใช้แรงงาน เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และมีโอกาสขยายพันธุ์ในอนาคตพร้อมกันนี้ ได้ปล่อยนกปรอดหัวโขน ที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดถวาย จำนวน 21 ตัว และปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด 9 ชนิด ที่กรมประมงจัดถวาย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ปลายี่สกไทย ปลาแก้มช้ำ ปลาสร้อยขาว ปลากระแห ปลาเทพา ปลาโพง และปลากะโห้ จำนวน 490,000 ตัว เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และขยายพันธุ์สัตว์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ประสูติเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548 ปัจจุบันอยู่ระหว่างทรงศึกษาต่อ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยทรงสนพระทัยด้านการบิน ตัั้งแต่ทรงพระเยาว์ และทรงสนพระทัยในด้านการศาสนาซึ่งทุกครั้งที่เสด็จกลับประเทศไทย ได้เสด็จไปทรงสนทนาธรรม กับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และพระเถระชั้นผู้ใหญ่ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด นอกจากนี้ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ด้านงานจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง

Related News