พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดนิทรรศการ และพระราชทานรางวัล ในงานศิลปกรรมช้างเผือก

โดย kodchaporn_j

25 เม.ย. 2565

18 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดนิทรรศการ และพระราชทานรางวัล ในงาน ศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 10 และครั้งที่ 11วันนี้ เวลา 17.27 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ทรงเปิดนิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 10 หัวข้อ "ในฝัน" และนิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 11 หัวข้อ "คนไทยให้กันได้ " พร้อมกับพระราชทานรางวัล แก่ผู้ชนะการประกวดผลงานศิลปกรรมในแนวเหมือนจริง ซึ่งบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้ศิลปิน และผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ได้นำเสนอผลงานที่หลากหลายสู่สังคม ผ่านการนำเสนอผลงานรูปแบบจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อผสม โดยไม่จำกัดเทคนิคและวัสดุ และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ทำให้ไม่สามารถจัดงานครั้งที่ 10 ในปีที่ผ่านมาได้ ในปีนี้จึงนำผลงานการประกวดมาจัดแสดงร่วมกัน โอกาสนี้ ทรงวาดภาพฝีพระหัตถ์เป็นที่ระลึก ชื่อว่าภาพ " ความฝัน "
สำหรับการประกวด ครั้งที่ 10 ในหัวข้อ "ในฝัน" สื่อความหมายถึงแนวความคิดเกี่ยวกับ ความฝัน จินตนาการ ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม ศีลธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในแต่ละพื้นถิ่น ผลงานที่ได้รับรางวัล คือ ภาพพิมพ์โลหะของ นางสาวลดากร พวงบุบผา ชื่อ " แหวกว่ายในนิทรา" สร้างสรรค์ขึ้นจากแนวความคิด เกี่ยวกับจินตภาพจากโลกแห่งความฝัน ตามคำบอกเล่าของมารดาบุญธรรมส่วนการประกวด ครั้งที่ 11 ในหัวข้อ "คนไทยให้กันได้" ด้วยแนวความคิดเกี่ยวกับความมีน้ำใจ การช่วยเหลือกันในยามยาก ความสมัครสมานสามัคคี ผลงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่ ภาพจิตรกรรมของนายอนันต์ยศ จันทร์นวล ชื่อภาพ "พลังแห่งดอกทานตะวัน" ใช้เทคนิคสีน้ำมันและสีอะคริลิค บนผ้าลินิน ที่แสดงให้เห็นถึงความรัก ความหวัง เสมือนหนึ่งกำลังใจให้คนไทยได้ข้ามผ่านช่วงเวลา ณ ปัจจุบันไปด้วยกัน ผู้สนใจสามารถเข้าชมผลงานที่จัดแสดงได้ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน - 28 สิงหาคม 2565 นี้

Related News