พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ พระราชทานเพลิงศพ พระเทพสุวรรณโมลี (แคล้ว อุตฺตโม)

โดย kodchaporn_j

23 เม.ย. 2565

92 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ พระเทพสุวรรณโมลี (แคล้ว อุตฺตโม )วันนี้ เวลา 15.02 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ พระเทพสุวรรณโมลี (แคล้ว อุตฺตโม) ณ เมรุวัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งถึงแก่มรณภาพเนื่องจากหัวใจล้มเหลว เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 สิริอายุ 90 ปี พรรษา 69พระเทพสุวรรณโมลี เดิมชื่อ แคล้ว นาคปุรยานันท์ เกิดเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2474 ที่ตำบลทุ่งระยะ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร บิดาชื่อ นายเลข มารดาชื่อนางชื่น อุปสมบทเมื่อปี 2494 ที่วัดแหลมปอ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร และตั้งใจศึกษาจนสอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดแหลมปอ และสอบได้เปรียญธรรม 7 ประโยคในเวลาต่อมารวมทั้งศึกษาภาษาอังกฤษ สามารถสนทนาได้ ด้านการปกครองได้ดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ ครูใหญ่โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมหาธาตุวรวิหาร แผนกบาลีธรรม และแผนกธรรม, เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร , เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี และที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 15 ทั้งนี้ในปี 2559 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่พระเทพสุวรรณโมลีตลอดเวลาที่ผ่านมาได้บำเพ็ญกิจงานคณะสงฆ์ ทั้งงานการปกครอง งานสาธารณูปการ งานการศึกษา งานเผยแผ่พระพุทธศาสนา และงานสาธารณสงเคราะห์ ด้วยความเสียสละและมุ่งมั่น สร้างคุณูปการไว้มากมาย นับเป็นพระเถระ ที่ตั้งมั่นบำเพ็ญเพียรอยู่ในสมณธรรมอย่างเคร่งครัด มีวัตรปฏิบัติเรียบง่าย เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของผู้พบเห็น และพุทธศาสนิกชน ทั้งมีความชำนาญด้านการเป็นวิทยากร ปาฐกถาธรรม เทศนา และเขียนบทความธรรมะ เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนามาด

Related News