พระราชสำนัก

สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศ แด่อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาส และบูรพาจารย์

โดย parichat_p

21 เม.ย. 2565

10 views

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศ แด่อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาส และบูรพาจารย์


วันนี้ เวลา 09.00 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลง ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศแด่อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาส และบูรพาจารย์ของวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม


ซึ่งวันที่ 21 เมษายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันมรณภาพ ของพระราชรัชมงคลเมธี (เขมาจาโร) อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ศิษยานุศิษย์ได้บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นประจำทุกปี และด้วยเป็นวันเนื่องต่อเทศกาลสงกรานต์ จึงได้เชิญอัฐิอดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาส กับทั้งบูรพาจารย์รูปอื่นๆ ของวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ออกประดิษฐานในการบำเพ็ญกุศลด้วย


เพื่อแสดงกตัญญูกตเวทิตา จึงเป็นประเพณีปฏิบัติสืบมาสำหรับศิษยานุศิษย์ ตลอดจนคณะญาติของอดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาส และบูรพาจารย์วัดราชบพิธ ในการบำเพ็ญกุศลอุทิศ ทุกวันที่ 21 เมษายนทุกปี

คุณอาจสนใจ

Related News