พระราชสำนัก

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ จ.ชลบุรี

โดย parichat_p

21 เม.ย. 2565

23 views

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี


วันนี้เวลา 07.56 น. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังสนามกีฬาราชนาวี อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนและสัตว์เลี้ยง หรือสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของ ให้สามารถเข้าถึงการบริการด้านการแพทย์ และสาธารณสุข และมีคุณภาพดีอย่างทั่วถึง


โดยทรงงานร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ร่วมปฏิบัติงานออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคพิษสุนัขบ้า ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ


ในการนี้ ทรงวางยาสลบสุนัข พร้อมกับทรงเฝ้าระวังสัญญาณชีพของสุนัข ด้วยพระองค์เองอย่างใกล้ชิด ผ่านจอมอนิเตอร์ที่แสดงผลอัตราการเต้นของหัวใจ อัตราการหายใจ ความดันโลหิตรวมถึงอุณหภูมิร่างกาย เพื่อทรงประเมินความปลอดภัยของสุนัขระหว่างการผ่าตัด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยสูงสุด


สำหรับวันนี้ มีประชาชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดข้างเคียง นำสุนัขและแมว มาขอรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รวม 185 ตัว และผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขและแมว รวม 67 ตัว


ทั้งนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงห่วงใยต่อสุขภาพ และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทย ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งในคนและสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรคติดต่อจากสัตว์มาสู่คน ซึ่งนับวันจะทวีความสำคัญมากขึ้น และส่งผลกระทบรุนแรงต่อสุขภาพของประชาชน สำหรับโรคพิษสุนัขบ้า เป็นโรคติดต่อจากสัตว์มาสู่คนที่ร้ายแรง ไม่มียารักษา


แต่สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดป้องกันในสัตว์ และการบริหารจัดการที่ดี ทั้งด้านการเลี้ยงสัตว์ การป้องกัน และรักษา การให้ความรู้ ตลอดจนความร่วมมือของประชาชน

คุณอาจสนใจ

Related News