พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงวางศิลาฤกษ์อาคาร ที่โรงพยาบาลน่าน จ.น่าน

โดย kodchaporn_j

19 เม.ย. 2565

16 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงวางศิลาฤกษ์อาคาร ที่โรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่านวันนี้ เวลา 12.58 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ทรงวางศิลาฤกษ์ "อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน อาคารรังสี และอาคารจอดรถ" ซึ่งมูลนิธิรักษ์ป่าน่าน ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และธนาคารกสิกรไทย ร่วมกันจัดสร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาล ในการขยายบริการการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนชาวจังหวัดน่าน และรับการส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดทั้ง 14 แห่ง และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งประชาชนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นอกจากนี้ ยังลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง และค่าใช้จ่าย สำหรับการส่งต่อรักษาผู้ป่วยโรคเฉพาะทาง เช่น โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดสมอง และผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บรุนแรงที่ศีรษะจากอุบัติเหตุสำหรับ "อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน อาคารรังสี และอาคารจอดรถ" จะออกแบบให้เข้ากับสภาพอากาศ และสภาพแวดล้อม โดยเลือกใช้สถาปัตยกรรมล้านนา ผสมผสานระหว่างการใช้วัสดุสมัยใหม่ และนำเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้ให้เกิดความสวยงาม นอกจากนี้ ยังออกแบบให้ความสำคัญ กับพื้นที่สีเขียวระหว่างอาคาร เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีให้ผู้ใช้งาน รูปแบบภายนอกอาคาร นำลวดลายของผ้าทอลายน้ำไหล ผ้าทอพื้นถิ่นประจำจังหวัดน่าน มาถอดรูปแบบให้ดูทันสมัยซึ่งอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน มีขนาดความสูง 4 ชั้น ประกอบด้วย กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน , หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม, หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมประสาท, หน่วยไฟไหม้ น้ำร้อนลวก, หอผู้ป่วยอุบัติเหตุ และองค์กรแพทย์ ซึ่งจะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2566 ส่วนอาคารรังสี มีขนาดความสูง 4 ชั้น ประกอบด้วย ศูนย์รังสีวินิจฉัยครบวงจร, ศูนย์ผ่าตัดเฉพาะทาง, ศูนย์โรคหัวใจและศูนย์ส่องกล้อง รวมทั้ง ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ และห้องประชุม การก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2567 และอาคารจอดรถ มีพื้นที่ 5 ชั้น รองรับรถยนต์ได้ 301 คัน

คุณอาจสนใจ

Related News