พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานเพลิงศพ นายประภาช ปีเตอร์ บุนนาค

โดย parichat_p

10 เม.ย. 2565

54 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายประภาช ปีเตอร์ บุนนาค


วันนี้ เวลา 17.05 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดประยุรวงศาวาส ในการพระราชทานเพลิงศพนายประภาช ปีเตอร์ บุนนาค ซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคชราเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 สิริอายุ 82 ปี


นายประภาช ปีเตอร์ บุนนาค เกิดเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2482 เป็นบุตรของนายวิลาศ บุนนาค และหม่อมเจ้าศศิธรพัฒนวดี รัชนี ในวัยเด็กศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียน Harrow ประเทศอังกฤษ และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยเมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์


เมื่อจบการศึกษา ได้กลับมาทำงานกราฟิกดีไซเนอร์ มีผลงานหลากหลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงทำงานรับใช้สถาบันพระมหากษัตริย์ อาทิ ได้ถวายงานบูรณะปฏิสังขรณ์พระที่นั่งอภิเศกดุสิต คือหนึ่งในองค์พระที่นั่งในพระราชวังดุสิต เริ่มก่อสร้างขึ้นในปี 2446 แล้วเสร็จในปี 2447 และมีการฉลองพระที่นั่งเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2447


ซึ่งพระที่นั่งอภิเศกดุสิต เป็นพระที่นั่งองค์แรก ๆ ที่สร้างขึ้นในเขตพระราชวังดุสิต ตามพระราชดำริของพระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หลังจากได้เสด็จกลับ จากการประพาสยุโรปครั้งที่ 1 เพื่อใช้เป็นท้องพระโรง และสถานที่พระราชทานเลี้ยง


ทั้งนี้นายประภาช ปีเตอร์ บุนนาค เป็นผู้สืบสายโลหิตสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์ (ดิศ บุนนาค) ผู้สถาปนาวัดประยุรวงศาวาส ซึ่งเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าพระยาพระคลัง ได้อุทิศที่ดินสร้างวัดขึ้น เมื่อปี 2371 ต่อมาในปี 2375 ได้ถวายเป็นพระอารามหลวง ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า


โดยได้รับพระราชทานนามว่า "วัดประยุรวงศาวาส" ซึ่งทายาทสายสกุล บุนนาค อาทิ นายประภาช ได้มีส่วนร่วมในการบูรณปฏิสังขรณ์วัดประยุรวงศาวาส ตามแบบอย่างผู้สืบสายสกุล และบำเพ็ญกุศล ณ วัดของสายสกุลเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

คุณอาจสนใจ

Related News