พระราชสำนัก

มอบรางวัลพระราชทาน ประกวดผลงานโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ระดับภาคใต้ ประจำปี 2565

โดย kodchaporn_j

7 เม.ย. 2565

11 views

โครงการทูบีนัมเบอร์วัน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จัดพิธีประกาศผล และมอบรางวัลพระราชทาน การประกวดผลงานโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ระดับภาคใต้ ประจำปี 2565ที่โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีประกาศผล และมอบรางวัลพระราชทานการประกวดผลงานโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ระดับภาคใต้ ประจำปี 2565 มีจังหวัดในภาคใต้ทั้ง 14 จังหวัด อำเภอและชมรมทูบีนัมเบอร์วันประเภทต่างๆ จำนวน 200 แห่ง เข้าร่วมการประกวดฯโดยจังหวัดและชมรมฯ ที่เป็นต้นแบบมีผลการดำเนินงานก้าวหน้า ทั้งองค์ความรู้ด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดมากที่สุด คือ จังหวัดภูเก็ต ประเภทชมรมฯ ในชุมชนภูมิภาค คือ ชุมชนบ้านลิพอนเขาล้าน จังหวัดภูเก็ต ,ชุมชนบางมรา-ตอตั้ง จังหวัดพังงา ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา จังหวัดพังงา ,โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา คือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา จังหวัดยะลา , มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และในสถานประกอบการ คือ บริษัท พี.เจ.37พาราวู้ด จำกัด จังหวัดยะลาทั้งนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประธานโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ทรงมุ่งมั่นทุ่มเทในการทรงงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันอย่างต่อเนื่อง ด้วยพระปณิธาณที่จะให้โครงการฯ เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้กับประเทศชาติ

คุณอาจสนใจ

Related News