พระราชสำนัก

องคมนตรี ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อน การปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 7

โดย kodchaporn_j

7 เม.ย. 2565

19 views

องคมนตรี ร่วมการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อน การปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 7 ประจำปี 2565 และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานในพื้นที่ของมูลนิธิโครงการหลวงวันนี้ ที่ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริ จังหวัดเชียงใหม่ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง และขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบายครั้งที่ 7 ประจำปี 2565เพื่อติดตามการดำเนินงาน ในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยเตรียมก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่หินหลวงน้อย และระบบกระจายน้ำ 4 จุด ในอำเภอแม่ระมาด ด้านการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ มีการแปรรูปมะขามป้อม การทอผ้าด้วยกี่เมือง และการย้อมสีธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีการวิจัยและพัฒนา การปลูกและการผลิตกาแฟ ระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้านการพัฒนาพันธุ์พืช ได้นำพันธุ์พืชต่างประเทศ เข้ามาส่งเสริมเกษตรกรปลูกเป็นพืชทางเลือก โดยปีนี้จะนำพันธุ์ มะเขือเทศ ข้าวโพดหวาน และเมล่อน มาส่งเสริม ด้านงานวิจัยและพัฒนากัญชง ขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินสายพันธุ์ที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมแก่เกษตรกรต่อไป อีกทั้งยังร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ และมหาวิทยาลัยนเรศวร ประเมินหาปริมาณสารสำคัญในกัญชงสายพันธุ์ใหม่ เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในช่วงบ่าย พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ไปติดตามการดำเนินงาน และตรวจเยี่ยมพื้นที่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก อำเภอแม่วาง ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อปี 2526 ปัจจุบันมีราษฎรในเขตพื้นที่ จำนวน 1,419 ครัวเรือน เป็นชาวปกาเกอะญอ และคนพื้นเมือง มีการส่งเสริมให้ปลูกพืชผัก ไม้ผล ไม้ดอก พืชไร่ และทำปศุสัตว์โดยผลผลิตหลักที่ส่งมอบให้กับโครงการหลวง อาทิ เบบี้ฮ่องเต้ เสาวรส เคพกูสเบอร์รี ทั้งยังพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมให้ชุมชนพึ่งตนเอง มีการรวมกลุ่มผ้าทอมือ ของชนเผ่าปกาเกอะญอ กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่ม New Teen Maesapok เพื่อส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด สนับสนุนสตรีแม่เลี้ยงเดี่ยว และกลุ่มเปราะบางทางสังคมด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดำริ ป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง ขณะที่ชุมชนบ้านห้วยข้าวลีบ ได้รับรางวัลชุมชนบนพื้นที่สูงคาร์บอนต่ำ และยั่งยืนตามแนวทางโครงการหลวงในระดับดีเยี่ยม จากมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี 2562

คุณอาจสนใจ

Related News