พระราชสำนัก

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงติดตามการดำเนินงาน ของโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริ จ.ชลบุรี

โดย kodchaporn_j

7 เม.ย. 2565

12 views

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงติดตามความก้าวหน้าและการดำเนินงาน ของโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริ จังหวัดชลบุรีวันนี้ เวลา 10.10 น. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงติดตามความก้าวหน้า และการดำเนินงานของโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริ บริเวณตำหนักพิมานมาศ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งได้เสด็จไปทรงเปิดเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563โดยเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านเภสัชศาสตร์ครบวงจร รวมถึงการผลิตเภสัชภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งที่ยากไร้ ให้เข้าถึงกลุ่มยารักษามะเร็งประสิทธิภาพสูงได้อย่างทั่วถึง และเป็นโรงงานต้นแบบผลิตเภสัชภัณฑ์รักษาโรคมะเร็ง ที่ทันสมัยและครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย นับเป็นฟันเฟืองสำคัญ ในการจัดตั้งเขตนวัตกรรมเภสัชศาสตร์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ที่นำงานวิจัยเข้าสู่กระบวนการผลิต ในระบบอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐานสากล และนำผลิตภัณฑ์ยาไปใช้กับผู้ป่วยได้จริงโอกาสนี้ ทรงปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 3 โดยทรงเตรียมสารสำหรับวิเคราะห์เภสัชภัณฑ์ประสิทธิภาพสูง สำหรับรักษาผู้ป่วยมะเร็ง ทรงทดสอบสารปนเปื้อนของสารประกอบอนินทรีย์ในตัวยาสำคัญ ด้วยวีธีการเผาไหม้ ทรงหาค่าความชื้น และทรงพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารในการผลิตยา เพื่อตรวจวิเคราะห์ควบคุมคุณภาพทางเคมีฟิสิกส์ชั้นสูง และควบคุมคุณภาพด้านจุลชีวะ ในการผลิตยารักษามะเร็งกลุ่มมุ่งเป้าที่มีประสิทธิภาพ และมีอาการข้างเคียงต่อผู้ป่วยต่ำ เพื่อลดการนำเข้ายากลุ่มนี้ ที่มีมากถึงปีละกว่าหมื่นล้านบาท พร้อมกันนี้ ทรงทดสอบการปลดปล่อยตัวยาสำคัญจากยาเม็ด และทดสอบความแข็งความหนา และความกร่อนของยาเม็ดด้วยจากนั้น ทอดพระเนตรส่วนผลิตยารักษามะเร็งแบบมุ่งเป้า บริเวณชั้น 1 ซึ่งมีเครื่องจักรระบบสนับสนุนสำหรับการผลิตยาเม็ดที่ทันสมัย อาทิ เครื่องชั่งสารสำคัญในการผลิตยา และสารช่วยทางเภสัชกรรมอื่น ๆ , เครื่องผสมและเครื่องทำแกรนูล , เครื่องตอกอัดยาเม็ด ที่สามารถผลิตได้ถึงชั่วโมงละ 170,000 เม็ด และเครื่องเคลือบยาเม็ดระบบปิด โดยเครื่องจักรทั้งหมด มีความปลอดภัยสูงมาก ระดับ OEB5 ช่วยป้องกันไม่ให้ฝุ่นยาฟุ้งกระจาย เป็นอันตรายต่อตัวผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ ยังศึกษาวิจัยและพัฒนาตำรับยาอื่น ๆ อาทิ การพัฒนาตำรับยาเม็ดฟาวิพิราเวียร์ ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตามข้อกำหนด เหมาะแก่การผลิตที่ใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน และมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตให้แก่ผู้ที่สนใจ โรงงานแห่งนี้ มีการทำงานอย่างอัตโนมัติในระบบปิดภายใต้สภาวะแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย มีระบบการควบคุมคุณภาพ และการประกันคุณภาพ เพื่อให้ได้มาตรฐานการผลิตยาในระดับสากล ซึ่งปีที่ผ่านมา ได้เผยแพร่องค์ความรู้จากการปฏิบัติงาน และเป็นแหล่งฝึกอบรมให้แก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ด้วย

Related News