พระราชสำนัก

ในหลวง พระราชทานพระบรมราโชวาท แก่ข้าราชการ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ปี65

โดย kodchaporn_j

1 เม.ย. 2565

10 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปีพุทธศักราช 2565วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช 2565 เป็นวันข้าราชการพลเรือน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระบรมราโชวาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการพลเรือน ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และประเทศชาติ ความว่า " ข้าราชการคือผู้ที่ทำงาน เพื่อผลประโยชน์ของประชาชน จึงจำเป็นต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ ว่าสิ่งใดคือประโยชน์สมควรปฏิบัติ และสิ่งใดไม่ใช่ประโยชน์ ไม่สมควรปฏิบัติ ความเข้าใจทั้งนี้ เป็นผลจากวิจารณญาณอันเที่ยงตรงถูกต้อง ซึ่งข้าราชการทุกคนควรจะได้ฝึกฝน และสร้างสมให้เป็นคุณสมบัติประจำตัวสืบไป "


พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันที่ 2 มีนาคม พุทธศักราช 2565

คุณอาจสนใจ

Related News