พระราชสำนัก

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันระลึกรัชกาลที่ 3

โดย parichat_p

31 มี.ค. 2565

18 views

วันนี้ เวลา 18 นาฬิกา 45 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จแทนพระองค์ไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ วัดราชนัดดาราม ทรงวางพุ่มดอกไม้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง, สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และของส่วนพระองค์


แล้วทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ตลอดระยะเวลาแห่งการครองสิริราชสมบัติ ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ


ทั้งด้านการศึกษา, ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ, เศรษฐกิจการคลัง, ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม โดยทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ทั้งทรงก่อสร้างและบูรณะพระอารามขึ้นมากมาย ทั้งในพระนครและหัวเมืองต่างๆ โดยเฉพาะทรงปฏิสังขรณ์วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหารขึ้นใหม่ จนได้ชื่อว่าเป็นวัดประจำในรัชกาลของพระองค์ อีกทั้งทรงฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองจนถึงปัจจุบัน


ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันที่ 31 มีนาคมของทุกปี เป็น "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" โดยพระราชสมัญญา "พระมหาเจษฎาราชเจ้า" มีความหมายว่า "พระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นใหญ่"

คุณอาจสนใจ