พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลเฝ้า ฯ

โดย kodchaporn_j

11 มี.ค. 2565

19 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาส ให้คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้ เวลา 09.08 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา นำ นายบุญสม มีพงษ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดิน เลขที่ 12841 เนื้อที่ 6 ไร่ 1 งาน 2 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ตำบลกุฎี อำเภอผักไห่ (เสนาใหญ่) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อใช้ในกิจการของมูลนิธิชัยพัฒนา และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย นำ คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้1. คณะกรรมการจัดการแข่งขันการประกวดออกแบบ "งานกาชาดออนไลน์ในจินตนาการ Red Cross Fair Idea Challenge 2021" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานดังกล่าว เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย2. นายขัตติยา ไชยเอีย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เลย โซล่าร์ ซัพพลาย จำกัด และนางวรรธะนะวรรณ ไชยเอีย กรรมการผู้จัดการ บริษัท อุดรซันเนอร์จี จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนจัดสร้างอาคารศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์ (Extended OPD) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และสมทบโครงการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา ลีลาภิวัฒน์ กรรมการบริหารและเลขานุการมูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำคณะผู้บริหาร บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ และสมทบทุนโครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19นายสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำ นางมยุรี เตยะราชกุล และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบกองทุนนวฤกษ์ มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2565นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกสมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ นำ ผู้แทนคณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ และคณะผู้ดำเนินการจัดสร้างเหรียญหลวงพ่อทวด รุ่น123 ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ จากการจัดสร้างเหรียญดังกล่าว โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญทองคำ พระบูชา และเหรียญเสมาพิมพ์ใหญ่ เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยนายพิสิษฐ์ วรรณวิทยาภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จำกัด พร้อมครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล และชุดตรวจโรคโควิด 19 (ATK) แบบน้ำลาย และแบบตรวจทางจมูก กับน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยนายชลณัฐ ญาณารณพ กรรมการมูลนิธิเอสซีจี นำ คณะผู้บริหารมูลนิธิ ฯ พร้อมคณะผู้จัดการประกวด โครงการรางวัลยุวศิลปินไทย ประจำปี 2564 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้ ผู้ชนะการประกวด ฯเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

Related News