พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเป็นประธานการประชุม คกก.มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ

โดย kodchaporn_j

1 มี.ค. 2565

8 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุม คณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1/ 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)วันนี้ เวลา 14.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1 / 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)โดยวาระการประชุม เป็นการติดตามความก้าวหน้าของโครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมูลนิธิฯ รวมถึงพิจารณาแผนการดำเนินงานในปี 2565 รวม 12 โครงการ ที่ได้ดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ ฯ ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ตลอดจนพัฒนากำลังคน ผ่านความร่วมมือกับต่างประเทศ รวมถึงการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนา​ซึ่งในปีที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยชั้นนำของโลก อาทิ โครงการความร่วมมือไทย - สิงคโปร์ เรื่องนาฬิกาอะตอม เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ประเทศไทย กับมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ ที่ร่วมกันวิจัยและพัฒนานาฬิกาอะตอมเพื่อใช้เป็นนิยามของหน่วยวินาทีในอนาคตของประเทศไทย ซึ่งเป็นที่ยอมรับในเวทีนานาชาติ และนาฬิกาอะตอมเชิงแสงจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญให้กับประเทศไทย ในด้านสื่อสาร ระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และระบบโครงข่ายพิกัดหมุดหลักฐานแห่งชาตินอกจากนี้ มูลนิธิฯ ได้สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ครู และนักวิทยาศาสตร์ไทย ไปเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนการศึกษาต่อในสถาบันวิจัย หรือสถาบันการศึกษาชั้นนำในต่างประเทศ อาทิ โครงการคัดเลือกนักศึกษาทุนพระราชทาน เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในต่างประเทศทั้งนี้การดำเนินงานทั้ง 12 โครงการ มีพันธมิตรที่ร่วมดำเนินโครงการในประเทศไทย ประมาณ 40 หน่วยงาน และต่างประเทศ 8 ประเทศ มากกว่า 30 โครงการ โดยมีผู้ได้รับการพัฒนา และได้รับประโยชน์ จากกิจกรรมของโครงการ ทั้งสิ้นกว่า 2,100 คน

คุณอาจสนใจ

Related News