พระราชสำนัก

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสา ฉีดวัคซีน ทำหมันให้กับสุนัข-แมว

โดย kodchaporn_j

22 ก.พ. 2565

30 views

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อทรงขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ เป็นวันที่ 3วันนี้ เวลา 12.02 น. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังวัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อทรงขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ด้วยทรงห่วงใยต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน และสัตว์เลี้ยง ที่อยู่ร่วมกันให้มีความปลอดภัย โดยทรงให้ความสำคัญ กับการแก้ไขปัญหาโรคดังกล่าวอย่างจริงจังจากการดำเนินโครงการฯ มาตั้งแต่ปี 2560 ส่งผลให้สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย มีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของจังหวัดอุดรธานี ขณะนี้ได้ดำเนินงานตาม 8 ยุทธศาสตร์ ด้วยการจัดตั้งเป็นศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด พร้อมกับปฏิบัติงานให้บริการเคลื่อนที่ฉีดวัคซีน ทำหมันให้กับสุนัข และแมว เพื่อควบคุมจำนวนประชากรในสัตว์ นอกจากนี้ยังมีการเฝ้าระวัง และฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และผู้นำชุมชน ครอบคลุมทุกพื้นที่ สามารถสร้างพื้นที่ควบคุมระดับ A ให้ปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าได้ 180 ท้องถิ่นโอกาสนี้ ทอดพระเนตรการออกโรงทาน ซึ่งจังหวัดอุดรธานีนำร้านอาหารมาสนับสนุน การออกหน่วยสัตวแพทย์อาสา ของทีมสัตวแพทย์ และเจ้าหน้าที่จิตอาสา รวมถึงให้บริการอาหาร น้ำดื่มแก่ประชาชน ที่นำสุนัขและแมวมารับบริการฉีดวัคซีน และทำหมัน โดยโปรดให้ร้านกาแฟทิพย์พิมาน ร่วมออกโรงทานสนับสนุนเครื่องดื่มแก่ผู้ปฏิบัติงานด้วยจากนั้น ทรงนำทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน ร่วมกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขของประชาชน จำนวน 3 ตัว ซึ่งสุนัขที่ได้รับพระราชทานผ่าตัดทำหมัน มีชื่อว่าลาเต้ ช็อกโกแลต และราดหน้า สำหรับการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนทีมสัตวแพทย์ และเจ้าหน้าที่จิตอาสา จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี , สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี และมณฑลทหารบกที่ 24 โดยมีประชาชนนำสุนัขและแมว มารับบริการฉีดวัคซีน รวม 297 ตัว และทำหมัน จำนวน 203 ตัวทั้งนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพอนามัยที่ดี ของประชาชน ด้วยทรงถือเป็นพลังขับเคลื่อนหลัก ในการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืน นอกจากจะทรงแสวงหาความร่วมมือกับองค์กรระดับโลกแล้ว ยังทรงติดตามการดำเนินงานโครงการฯ มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ ที่จะให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย ซึ่งสอดรับกับเป้าหมายขององค์การอนามัยโลก ในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ให้หมดไปภายใน ปี 2573

คุณอาจสนใจ

Related News