พระราชสำนัก

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานเครื่องอุปโภค-บริโภค แก่เกษตรกรที่ถูกผลกระทบจากการระบาดของโรคในสุกร

โดย kodchaporn_j

4 ก.พ. 2565

17 views

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานเครื่องอุปโภค-บริโภค ช่วยเหลือเกษตรกรที่ถูกผลกระทบจากการระบาดของโรคในสุกร ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดสงขลาวันนี้ ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์ราชการ จังหวัดกำแพงเพชร สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เชิญสิ่งของพระราชทาน ไปมอบเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของโรคสุกรในจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งพบการระบาดของโรค PRRS ในพื้นที่ 9 อำเภอ มีเกษตรกรได้รับผลกระทบ จำนวน 100 รายพร้อมกันนี้โปรดให้นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 100 ชุด ไปมอบแก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของโรคในสุกร ในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยมีนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายอำเภอ และเกษตรกรจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ เป็นผู้แทนรับมอบซึ่้งเป็นการพระราชทานความช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบเบื้องต้น สร้างขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร และต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ที่ทรงห่วงใย ต่อความเป็นอยู่ของพสกนิกร ที่ทุกข์ยากเดือดร้อน

Related News