พระราชสำนัก

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วัน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย

โดย pattraporn_a

27 ม.ค. 2565

94 views

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วัน และศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน ที่โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย


วานนี้ เวลา 17 นาฬิกา 50 นาที ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วัน และศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน ซึ่งน้อมนำหลักการดำเนินโครงการทูบีนัมเบอร์วัน มาเป็นแนวทางด้วยกิจกรรมต้านยาเสพติด และโครงการใครติดยายกมือขึ้น รวมทั้งบริการให้คำปรึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อน


สำหรับจังหวัดหนองคาย ได้สร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรมทูบีนัมเบอร์วันอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเป็นจังหวัดรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับทองปีที่ 2 มีผลงานชมรมทูบีนัมเบอร์วันระดับประเทศ และมีสมาชิกได้รับคัดเลือก เป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUNBERONE IDOL


ในการนี้ พระราชทานเข็มที่ระลึก แก่ผู้ถวายเงินเข้าโครงการทูบีนัมเบอร์วัน และพระราชทานเงินดังกล่าว แก่ผู้ช่วยเลขานุการโครงการฯ พร้อมทั้งพระราชทานคำแนะนำ แก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้น จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองคาย และพระราชทานคำปรึกษา แก่สมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน จากสถานศึกษาต่าง ๆ


จากนั้น ทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอร์วัน ซึ่งตลอดเวลากว่า 19 ปี การดำเนินโครงการ ส่งผลให้เด็ก และเยาวชนเกิดค่านิยมที่ถูกต้อง และมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่ดี

Related News