พระราชสำนัก

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ที่โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่

โดย pattraporn_a

20 ม.ค. 2565

39 views

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วัน และศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน ที่โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่


วานนี้ เวลา 17 นาฬิกา 50 นาที ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วัน และศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน ที่ดำเนินงานสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ในรูปแบบ "พี่สอนน้อง" รวมทั้ง ช่วยเหลือ ดูแล และพัฒนาสมาชิกให้มีคุณภาพ ภายใต้แนวคิด "ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนาอีคิว"


โอกาสนี้ พระราชทานเข็มที่ระลึก แก่ผู้ถวายเงินสบทบโครงการทูบีนัมเบอร์วัน และพระราชทานเงินดังกล่าว แก่ตัวแทนเลขาธิการมูลนิธิฯ พร้อมทั้งพระราชทานคำปรึกษา แก่สมาชิกโครงการใครติดยายกมือขึ้น จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่


จากนั้น ทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอร์วัน ทั้งนี้โครงการทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดแพร่ มีภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุน ส่งผลให้เด็กและเยาวชน เกิดค่านิยมที่ถูกต้อง ส่งผลให้เป็นจังหวัดทูบีนัมเบอร์วัน มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 1 แสนคน มีชมรมในสถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ สำนักงานคุมประพฤติ สถานพินิจฯ และเรือนจำ รวม 543 ชมรม มีศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน รวม 52 แห่ง

Related News