พระราชสำนัก

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงบำเพ็ญพระกุศลแด่ คุณพุ่ม เจนเซน

โดย pattraporn_a

26 ธ.ค. 2564

15 views

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงบำเพ็ญพระกุศลแด่คุณพุ่ม เจนเซน


วันนี้ เวลา 10.05 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังพระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงบำเพ็ญพระกุศลแด่คุณพุ่ม เจนเซน ซึ่งถึงแก่อนิจกรรม จากเหตุการณ์ธรณีพิบัติสึนามิ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ที่จังหวัดพังงา


คุณพุ่ม เจนเซน กลับมาอยู่ประเทศไทย หลังเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่สหรัฐอเมริกา ได้เข้าศึกษาในโปรแกรมพิเศษ ที่โรงเรียนสาธิตเกษตรศาสตร์ และศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ เอกพลศึกษา โดยเป็นผู้มีความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีน้ำจิตน้ำใจมีเมตตา ปฏิบัติแต่สิ่งดีงาม เคยบรรพชาเป็นสามเณร เพื่อศึกษาธรรมมะ


นอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งร้อยตำรวจตรี และเป็นตำรวจม้า สังกัดกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ เข้าร่วมในพระราชพิธีสวนสนาม เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบิตร เมื่อปี 2547


จากนั้น เสด็จไปยังอนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาอ่วม สุสานหลวงวัดราชบพิธฯ ทรงวางพวงมาลัยที่เก็บอัฐิคุณพุ่ม ทั้งนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงจัดตั้งมูลนิธิคุณพุ่มขึ้น เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพ ของเด็กและเยาวชน ให้เป็นคนเก่งคนดี มีคุณธรรม

Related News