พระราชสำนัก

องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบเกียรติบัตร แก่พ่อตัวอย่าง ในงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2564

โดย kodchaporn_j

5 ธ.ค. 2564

27 views

องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบเกียรติบัตร แก่ผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ เนื่องในงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2564


วันนี้ เวลา 09.47 น. พระบาทสมด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับคัดเลือก เป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ในงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2564 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ


ซึ่งคณะกรรมการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ร่วมกับสมาคมผู้อาสาสมัคร ช่วยการศึกษา และคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ จัดงานนี้เป็นประจำทุกปี โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 42 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รวมทั้งเทิดทูนพระคุณพ่อ ยกย่องบทบาทพ่อที่มีต่อสถาบันครอบครัวและสังคม


ทั้งนี้ รัฐบาลประกาศเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยปีนี้มีพ่อตัวอย่างจากสาขาอาชีพต่างๆ ทั้งจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับการคัดเลือก ให้เป็นพ่อดีเด่นแห่งชาติ เข้ารับเกียรติบัตร รวมทั้งสิ้น 333 คน

Related News