พระราชสำนัก

ในหลวง - พระราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้ทูตต่างประเทศ ประจำประเทศไทย เฝ้าฯ

โดย kodchaporn_j

4 พ.ย. 2564

461 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง ตามลำดับดังนี้


วันนี้ เวลา 17.32 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายฟาน จี๊ ทัญ (Mr. Phan Chi Thanh) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย


ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย นายฟาน จี๊ ทัญ เคยดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการสภาแห่งชาติด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน และการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มาก่อน


เวลา 17.39 น. นายยาโรสลัฟ เอาต์ (Mr. Jaroslav Auxt) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสโลวักประจำประเทศไทย


ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม แห่งสาธารณรัฐสโลวักประจำประเทศไทย นายยาโรสลัฟ เอาต์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมนโยบายสหภาพยุโรป 2 กระทรวงการต่างประเทศ มาก่อน


เวลา 17.43 น. นางโกโลนเน อัปปุหามิลาเค จมินทะ อิโนกา โกโลนเน (Mrs. Colonne Appuhamillage Chaminda Inoka Colonne) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ประจำประเทศไทย


ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาประจำประเทศไทย นางโกโลนเน อัปปุหามิลาเค จมินทะ อิโนกา โกโลนเน เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมตะวันออกกลาง กระทรวงการต่างประเทศ มาก่อน


เวลา 17.55 น. นายคิปทิเนสส์ ลินด์ซีย์ คิมโวเล (Mr. Kiptiness Lindsay Kimwole) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเคนยา ประจำประเทศไทย


ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม แห่งสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทย นายคิปทิเนสส์ ลินด์ซีย์ คิมโวเล เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมเอเชีย ออสตราเลเซีย และหมู่เกาะแปซิฟิก กระทรวงการต่างประเทศ มาก่อน


เวลา 17.59 น. นางแซรัป แอร์ซอย (Mrs. Serap Ersoy) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม แห่งสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทย


ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม แห่งสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทย นางแซรัป แอร์ซอย เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ มาก่อน


เวลา 18.03 น. นายโอวีคูโรมา โอโรกุน เจบะฮ์ (Mr. Ovikuroma Orogun Djebah) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประจำประเทศไทย


ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประจำประเทศไทย นายโอวีคูโรมา โอโรกุน เจบะฮ์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการหนังสือพิมพ์ เดอะ นิว ดิโพลแมท (The New Diplomat) สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย มาก่อน


ต่อจากนั้น เวลา 18.24 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาส นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะผู้จัดทำหนังสือ เฉลิมราชพัสตรา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายหนังสือเฉลิมราชพัสตรา เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าไหม แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี