พระราชสำนัก

ทั่วประเทศ จัดพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ - กองทัพเรือ อัญเชิญเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ ลงน้ำ

โดย passamon_a

8 ก.ค. 2567

21 views

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2567 ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ เป็นประธานในพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ ตามที่รัฐบาล โดยคณะกรรมการอำนวยการ จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ มีมติเห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทย จัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ ที่มีการจัดทำมาอย่างต่อเนื่อง เเละมีความเชื่อว่าเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งการประกอบพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ โดยมีข้าราชการ และประชาชน พร้อมใจกันเข้าร่วมพิธี ด้วยความจงรักภักดี และต่างร่วมกันสวมเสื้อสีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำวันเฉลิมพระชนมพรรษา อย่างพร้อมเพรียง


และในวันนี้ (8 กรกฎาคม 2567) จะมีการประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ เวลา 12 นาฬิกา ณ พระอารามที่แต่ละจังหวัด ประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ และในวันที่ 14 กรกฎาคม 2567 ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ จะเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์ ไปเก็บรักษาที่กระทรวงมหาดไทย และในวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 จะมีพิธีเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์ ไปยังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เพื่อประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ต่อไป


นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2567 กองทัพเรือ อัญเชิญเรือพระที่นั่ง อเนกชาติภุชงค์ ลงน้ำ ซึ่งเป็นเรือพระราชพิธีลำดับที่ 4 ที่อัญเชิญจากพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี เพื่อไปเข้าจอด ณ อู่หมายเลข 1 อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เพื่อเตรียมการในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในการพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ให้สมพระเกียรติสูงสุด


เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ลำเรือภายนอกทาสีชมพู ท้องเรือภายในทาสีแดง หัวเรือลงรักปิดทองลายรดน้ำ เป็นรูปนาคตัวเล็ก ๆ จำนวนมาก ตอนกลางลำเรือ มีราชบัลลังก์กัญญา ซึ่งเป็นที่ประทับเปลื้องเครื่อง หรือเปลื้องพระชฎามหากฐิน ของพระเจ้าอยู่หัวก่อนเสด็จขึ้น หรือลงเรือพระที่นั่งอีกลำ


เรือมีความยาว 45.67 เมตร กว้าง 2.91 เมตร ลึกถึงท้องเรือ 91 เซนติเมตร น้ำหนัก 7.7 ตัน กำลังพลประกอบด้วย ฝีพาย 61 คน นายเรือ 2 คน นายท้าย 2 คน คนถือธงท้าย 1 คน พลสัญญาณ 1 คน คนถือฉัตร 7 คน คนขานยาว 1 คน ซึ่งทำหน้าที่ในการร้องขานเพลงเรือ โดยฝีพายจะร้องเห่เรือ พร้อมกันไปตามจังหวะร่วมกับเรือลำอื่น ๆ