พระราชสำนัก

โรงเรียนนายร้อย จปร. จัดกิจกรรม ถวายพระพรชัยมงคล 'กรมสมเด็จพระเทพรัตนฯ'

โดย petchpawee_k

13 ก.พ. 2567

20 views

เมื่อวานนี้ (12 ก.พ.67)  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พลเอกหญิงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุุดาสยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก โดยมีพลโท ไกรภพ ไชยพันธุ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นประธานในพิธี


ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พลเอกหญิงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุุดาสยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 เมษายน 2567 ที่จะถึงนี้


รวมทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม Goodbye Summer ของนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ที่จัดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี ก่อนปิดภาคเรียน สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อให้ส่วนราชการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และส่วนราชการภายในจังหวัดนครนายก โรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง เช่น โรงเรียนเตรียมทหาร และโรงเรียนปิยชาติพัฒนา ได้มีโอกาสร่วมถวายพระพร


โดยมีกิจกรรมอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล ถวายแจกันดอกไม้ รวมทั้งมีอาจารย์ในส่วนการศึกษา อ่านทำนองเสนาะถวายพระพร จากนั้นได้ร่วมร้องเพลงหมู่จำนวน 3 เพลง และเปล่งเสียงทรงพระเจริญร่วมกัน พร้อมทั้งร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ก่อนจบพิธี


พันตรีวิสิทธิ์ เสนารักษ์ ทหารประสานงานเส้นทางเสด็จถนนสายจงรักภักดี ระบุถึง วัตถุประสงค์การจัดงาน ตอนหนึ่งว่า พอมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตามที่ปรากฎทางโซเชียลมีเดีย แต่เราจะไม่หวั่นไหว เพราะเรามีลักษณะสะเทือนน้ำสะเทือนบก อะไรที่เกิดขึ้นในแผ่นดินนี้ ที่เป็นความชั่วร้ายต่อไปจะขจัดออกไป เพราะโรงเรียนของเรายืนยันจะหล่อหลอม ทั้งยังเป็นศูนย์รวมหลักที่ผลิตนายทหารชั้นสัญญาบัตรออกไปดูแลเสาเข็มที่สำคัญ และเราเป็นโรงเรียนที่มีความมั่นคง โดยกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ เรายืนหยัด 3 ประการ คือ 1. เพิ่มยาชูกำลังที่จะถวายให้พระองค์ท่าน 2. เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม Goodbye Summer และ 3 ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน


ด้านพลโทไกรภพ ไชยพันธุ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ถวายคำกราบบังคมทูล ตอนหนึ่งว่า พระองค์ทรงเข้ารับราชการเป็นพระอาจารย์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เมื่อปี 2523 ทรงเป็น "ทูลกระหม่อมอาจารย์" สำหรับนักเรียนนายร้อย ทรงดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิชาประวัติศาสตร์ ทรงได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (อัตราจอมพล) และทรงได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการพิเศษโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า


หลังจากเกษียณอายุราชการเมื่อปี 2558 ทรงพระราชทานเงินเดือนทั้งหมดที่ทรงเก็บไว้ตั้งแต่บรรจุเข้ารับราชการให้กับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เพื่อใช้ในการศึกษาของนักเรียนนายร้อย และยังคงเสด็จพระราชดำเนินมาทรงสอนและทรงร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนนายร้อย ในห้วงเปิดภาคการศึกษาสัปดาห์ละ 2 ครั้ง จนถึงปัจจุบัน ทรงรับเชิญเป็นพระอาจารย์สอนในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ


ด้วยพระจริยาวัตรที่งดงาม ทรงตรากตรำพระวรกายในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ ด้วยพระวิริยอุตสาหะเป็นที่ประจักษ์ แก่พสกนิกรโดยทั่วไป ซึ่งอำนวยประโยชน์ให้กับกองทัพประเทศชาติ และประชาชน เป็นอเนกอนันต์


ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กิจกรรมเมื่อวานนี้ ถูกปรับเปลี่ยนชื่อ จากเดิมที่กองทัพบกได้เชิญสื่อมวลชน ทำข่าว “กิจกรรมถวายกำลังใจทูลกระหม่อมอาจารย์” โดยกำลังพลของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มาเป็นการจัดงานในระดับจังหวัดนครนายก ในชื่อ “พิธีถวายพระพรชัยมงคล ทูลกระหม่อมอาจารย์ พลเอกหญิงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน”