พระราชสำนัก

วันพืชมงคล 2566 พระโคพอ-พระโคเพียง เสี่ยงทาย หญ้า เหล้า

โดย nicharee_m

17 พ.ค. 2566

3.5K views

วันพืชมงคล 2566 ปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2566 ซึ่งที่มณฑลท้องสนามหลวงจะมี พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี พุทธศักราช 2566

โดยในวันนี้ พระยาแรกนา เสี่ยงทายผ้าสำหรับนุ่งไปประกอบพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญ เสี่ยงผ้านุ่งปีนี้ 5 คืบ พยากรณ์ว่า น้ำสำหรับปีนี้จะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ และพลาหาญ มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี

พระโค ได้ทำการเสี่ยงทาย หญ้า และ เหล้า ทำนายได้ดังนี้

หญ้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอควร ธัญญาหาร พลาหาญ  ภักษาหาร มังสาหาร อุดมสมบูรณ์ดี

เหล้า พยากรณ์ว่า การคมนาคมสะดวกยิ่งขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้น ทำให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรือง


แท็กที่เกี่ยวข้อง  พระโคเสี่ยงทาย ,วันพืชมงคล 2566