ข่าวในพระราชสำนัก

ข่าวล่าสุด

2 ชั่วโมงที่แล้ว
2 ชั่วโมงที่แล้ว

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567    - ในหลวง พระราชินี ทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567- กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราช...

panisa_p

25 ก.พ. 2567
25 ก.พ. 2567

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567-ในหลวง-พระราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ข้าราชการสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ เฝ้าฯ กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่-ในหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล ไปยังเจ้าผู้ครองรัฐคูเวต ในโอกา...

parichat_p

24 ก.พ. 2567
24 ก.พ. 2567

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567- ในหลวง พระราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา พุทธศักราช 2567- ในหลวง พระราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะบุคคลเฝ้าฯ- ในหลวง มีพระราชสาส์น อำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเอสโตเนีย ในโอกาสวันเอกราช- องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ วางพุ่มดอกไม้ถว...

nut_p

23 ก.พ. 2567
23 ก.พ. 2567

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567    - ในหลวง มีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล ไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลาม และสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น- กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินไปยัง ศูนย์การค้าไอคอนสยาม เขตคลองสาน ทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ...

panisa_p