ศธ.360 องศา ศธ.เตรียมจัดแถลงข่าว งานวันเด็ก 65 - ศธ.ลงพื้นที่ประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคใต้

สังคม

ศธ.360 องศา ศธ.เตรียมจัดแถลงข่าว งานวันเด็ก 65 - ศธ.ลงพื้นที่ประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคใต้

โดย passamon_a

26 ธ.ค. 2564

141 views

ข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการประจำสัปดาห์ กำหนดปิดรับสมัครสหกรณ์ออมทรัพย์ครูที่เข้าร่วมโครงการ ถึงภายในสิ้นเดือนนี้ และการเตรียมจัดแถลงข่าว การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565


ศธ.เตรียมจัดแถลงข่าว การจัดงานวันเด็ก 2565


วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2565 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญ คือ "รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม" เพื่อเป็นแนวทางส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะชีวิต รู้จักคิด รู้จักเหตุผล วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ตระหนักในบทบาทหน้าที่ พัฒนาตนเองเป็นผู้ที่มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ พร้อมปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม


กระทรวงศึกษาธิการ ยังได้เตรียมจัดงานกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ และกิจกรรมการนำเด็กและเยาวชนดีเด่น รวมทั้งเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ จำนวนรวม 874 ราย เข้าเยี่ยมพร้อมรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี และรับโล่จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 8 มกราคม 2565 ที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จะจัดแถลงข่าวในวันที่ 27 ธันวาคมนี้


ศธ.ลงพื้นที่ประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคใต้


นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการ แก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงและหารือโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นแบบเป็นฐาน ร่วมกับผู้จัดการ-ผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 15 แห่ง ที่โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช


คณะกรรมการฯได้ลงพื้นที่พบกับผู้จัดการครบทุกภาค ทั้งภาคเหนือ อีสาน กลาง และภาคใต้เป็นภาคสุดท้าย โดยมีกำหนดจะปิดรับสมัครสหกรณ์ออมทรัพย์ครูที่เข้าร่วมโครงการถึงเดือนนี้เท่านั้น และในปี 2565 จะเริ่มดำเนินการโครงการรายละเอียดแก้ปัญหาสหกรณ์ออมทรัพย์ครู โดยจะรวบรวมเสนอแนวทางให้กรมส่งเสริมสหกรณ์พิจารณา ตามแนวทางที่เหมาะสมของสหกรณ์แต่ละแห่ง ให้การแก้ปัญหาเป็นรูปธรรม


คุณอาจสนใจ