ศธ.360 องศา ศธ.ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

สังคม

ศธ.360 องศา ศธ.ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

โดย passamon_a

19 ธ.ค. 2564

55 views

กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง และ บรรยากาศการเป็นเจ้าภาพประชุมรัฐมนตรีศึกษาเอเชีย-ยุโรป หรือ อาเซม ครั้งที่ 8 ในรูปแบบทางไกล


ศธ.ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 


วันที่ 15 ธันวาคม 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 9 ธันวาคมของทุกปี ภายใต้แนวคิด “กระทรวงศึกษาธิการโปร่งใส ไม่ทนต่อการทุจริต”


เพื่อเป็นการส่งเสริมมาตรการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบในวงราชการ บุคลากรทุกระดับในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ยังคงสามารถแสดงความปรารถนาดีต่อกันในโอกาสต่าง ๆ ได้ ด้วยการอวยพร รวมถึงการทำจิตอาสา  แทนการให้ของขวัญที่มีมูลค่า


รัฐบาลกำหนดให้การแก้ไขปัญหาการทุจริต เป็น “วาระแห่งชาติ” โดยดำเนินการปรับปรุงกฎหมายต่าง ๆ ให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน ผ่านระบบการทำงานภาครัฐที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสศธ.เป็นเจ้าภาพการประชุม “รัฐมนตรีศึกษาเอเชีย-ยุโรป” ครั้งที่ 8


ในวันเดียวกัน กระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพการประชุม รัฐมนตรีศึกษาเอเชีย-ยุโรป หรือ อาเซม ครั้งที่ 8 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีผู้แทนสหภาพยุโรป, อาเซียน และภาคีเครือข่ายของอาเซม 50 ประเทศ กว่า 120 คน ร่วมตั้งเข็มทิศทางการศึกษาด้วยกัน ภายใต้หัวข้อ “การศึกษาอาเซม พ.ศ. 2573 : สู่อนาคตที่ยืดหยุ่น มั่งคั่ง และยั่งยืนมากขึ้น”


การประชุมร่วมเน้นเป้าหมาย 4 หัวข้อใหญ่ คือ การประกันคุณภาพและการรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา, การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในการศึกษา, การเคลื่อนที่เพื่อแลกเปลี่ยนอย่างสมดุลระหว่างเอเชียและยุโรป และการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงการศึกษาด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา


นางสาวตรีนุช ยังได้ย้ำถึงความพร้อม และความเชื่อมั่นที่ประเทศไทยจะดำเนินการตามยุทธศาสตร์ และให้การสนับสนุนความร่วมมือด้านการศึกษาของอาเซมอย่างเต็มที่


การประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซม จัดขึ้นทุก 2 ปี เพื่อติดตามความคืบหน้าความร่วมมือในสาขาการศึกษา และกำหนดแนวทางการดำเนินความร่วมมือระหว่างกัน ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 8 โดยประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ


แท็กที่เกี่ยวข้อง  ศธ.360องศา ,กระทรวงศึกษาธิการ

คุณอาจสนใจ