ศธ.360 องศา กระทรวงศึกษาธิการสัญจร นครพนม-สกลนคร-มุกดาหาร

สังคม

ศธ.360 องศา กระทรวงศึกษาธิการสัญจร นครพนม-สกลนคร-มุกดาหาร

โดย passamon_a

11 ธ.ค. 2564

162 views

เมื่อวันที่ 7-9 ธันวาคม 2564 กระทรวงศึกษาธิการ เปิดโครงการ "กระทรวงศึกษาธิการสัญจร" 3 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเป็นเวทีให้ผู้บริหารส่วนกลางได้รับฟังปัญหาจากการลงพื้นที่จริง


ทีมงาน ศธ.360 องศา ได้ร่วมลงพื้นที่ติดตาม เก็บภาพบรรยากาศการเปิดโครงการ กระทรวงศึกษาธิการสัญจร แบ่งเป็น 3 สาย ได้แก่ จังหวัดนครพนม, สกลนคร และมุกดาหาร เพื่อรับฟังความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ระดับจังหวัด


กระทรวงศึกษาธิการสัญจร ภาค 11 เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภูมิภาคและส่วนกลาง จัดขึ้นเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ


นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า "เป้าหมายของเราจริง ๆ คืออยากรับฟังความคิดเห็นจากพื้นที่ทั้งสภาพปัญหา และสิ่งที่เป็น good practice ซึ่งเราจะใช้เวทีนี้ในการแชร์วิธีการทำงาน แล้วในทุกครั้งของการออก กระทรวงศึกษาธิการสัญจร ผมย้ำว่าเป็นการเรียนรู้ร่วมกัน สิ่งสำคัญคือเราจะพบประเด็นปัญหาที่น่าจะใช้ปรับเป็นลักษณะนโยบายแบบติดตามทำโครงการ เพื่อจัดการปัญหาหรือลดทอนปัญหาให้กับการทำงานส่วนภูมิภาคได้ หน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการที่อยู่ในส่วนกลางคือการส่งเสริม สนับสนุนการทำงานของสถานศึกษาในทุก ๆ บทบาทนั่นเป็นหัวใจ"


แต่ละพื้นที่มีการจัดการศึกษาหลากหลายรูปแบบ โครงการกระทรวงศึกษาธิการสัญจร จึงเป็นเวทีขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องบริบทความต้องการของพื้นที่ ตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็นตามนโยบาย แนวทาง ปัญหาอุปสรรคในหน่วยงานระดับพื้นที่


นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษา รมว.ศธ. กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมีหลากหลาย โดยเฉพาะเรื่องหลักสูตรพิเศษต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นการตอบโจทย์หลักสูตรสมรรถนะ และการรียนรูปแบบ active learning เราคงใช้จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการที่ท่านรัฐมนตรีได้มอบนโยบาย จัดการเรียนการสอน และเสริมให้เด็ก ๆ ที่นี่


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวตรีนุช เทียนทอง ได้ฝากประเด็นสำคัญเร่งด่วน ที่ต้องตรวจติดตามต่อในปี 2565 ไว้ 3 เรื่อง คือ


1. การเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 แบบในชั้นเรียนปกติ หรือ On-Site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19


2. โครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนดี 4 มุมเมือง โดยให้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพ


3. การติดตามเด็กตกหล่น นักเรียนออกกลางคัน เพื่อนำกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา


โดยหวังได้รับทราบความต้องการของคนในพื้นที่ โดยส่วนกลางพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่รับชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/m0qcIzJpr58

คุณอาจสนใจ