ขันข่าวเช้าตรู่

ศธ.360 องศา ศธ.จัดกิจกรรมน้อมรำลึก วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในหลวง ร.9

05 ธ.ค. 2564

102 view

ขันข่าวเช้าตรู่

ออกอากาศ : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 04.30 - 05.30 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 04.30 - 05.30 น.

กระทรวงศึกษาธิการ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2564 โดยร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และจัดกิจกรรม ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์


ช่วงเช้าของวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร บริเวณสนามหญ้า หน้ากระทรวงศึกษาธิการ


จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ โดยมีผู้บริหาร บุคลากร ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร และจิตอาสา เข้าร่วมโครงการ


โดยกำหนดพื้นที่ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ส่วนกลาง ในพื้นที่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 จุด ประกอบด้วยกระทรวงศึกษาธิการและบริเวณโดยรอบ, บริเวณวัดอินทรวิหาร, บริเวณวัดใหม่อมตรส, บริเวณวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 1,000 คน ร่วมใจช่วยกันฉีดน้ำทำความสะอาด กวาดขยะ เศษใบไม้ เช็ดทำความสะอาดสิ่งของภายในวัด


กระทรวงศึกษาธิการยังได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด กำหนดจุดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ รวมถึงเชิญชวนหน่วยงานทุกสังกัดของ ศธ. หน่วยงานท้องถิ่น เครือข่ายต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2565 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้เป็นคนมีน้ำใจ มีจิตสาธารณะ รู้จักทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นและสังคมส่วนรวม


ข่าวยอดนิยม