นิด้าโพล เผยคนไทยส่วนใหญ่ ไม่เคยดูหนังสือโป๊ ไม่สนับสนุนหนังโป๊เสรี

สังคม

นิด้าโพล เผยคนไทยส่วนใหญ่ ไม่เคยดูหนังสือโป๊ ไม่สนับสนุนหนังโป๊เสรี

โดย thichaphat_d

29 พ.ย. 2564

215 views

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “หนังโป๊เสรี จะเอาหรือไม่” ทำการสำรวจระหว่าง วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2564 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,315 หน่วยตัวอย่าง


เมื่อถามถึงการเคยดูหนังสือโป๊ของประชาชน พบว่า

-ร้อยละ 54.14 ระบุว่า ไม่เคยดู

-ร้อยละ 45.78 ระบุว่า เคยดู

-ร้อยละ 0.08 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ


สำหรับการเคยดูหนังโป๊ของประชาชน พบว่า

-ส่วนใหญ่ ร้อยละ 56.50 ระบุว่า เคยดู

-ร้อยละ 43.50 ระบุว่า ไม่เคยดู


เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อข้อเสนอให้สามารถผลิตหนังโป๊ได้อย่างเสรี พบว่า

-ร้อยละ 62.89 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย เพราะ ส่งผลเสียต่อเด็กและเยาวชน ทำให้หมกมุ่นกับเรื่องเพศมากจนเกินไป ประเทศไทยเป็นเมืองพุทธจึงขัดต่อศีลธรรม อันดีงามของประเทศ อาจทำให้เกิดปัญหาอาชญากรรม และการล่วงละเมิดทางเพศเพิ่มมากขึ้น


-ร้อยละ 14.15 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะ อาจส่งผลเสียต่อเด็กและเยาวชน ยากต่อการควบคุม อาจเกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบ ประเทศไทยเป็นเมืองพุทธจะให้เปิดเสรีเลยไม่ได้ ขณะที่บางส่วนระบุว่า ควรมีขอบเขต เช่น การจำกัดช่วงอายุ


-ร้อยละ 12.55 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย เพราะ ยุคสมัยใหม่ให้การยอมรับ เป็นเรื่องปกติธรรมชาติของมนุษย์ และเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่สามารถทำได้


-ร้อยละ 7.98 ระบุว่า เห็นด้วยมาก เพราะ สังคมปัจจุบัน เปิดกว้างยอมรับเรื่องเหล่านี้ เป็นเรื่องปกติธรรมชาติของมนุษย์ เป็นการสร้างอาชีพและรายได้ ขณะที่บางส่วนระบุว่า ถึงไม่เปิดเสรี ก็มีการลักลอบผลิตอยู่ดี


-ร้อยละ 2.43 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ


รับชมผ่านยูทูบ : https://youtu.be/jqD5-eKHLuw

คุณอาจสนใจ

Related News