ศธ.360 องศา ศธ.ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล เปิดศูนย์ CVM ทั่วประเทศ

สังคม

ศธ.360 องศา ศธ.ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล เปิดศูนย์ CVM ทั่วประเทศ

โดย passamon_a

28 พ.ย. 2564

104 views

มาติดตามสรุปงาน กิจกรรมสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในรอบสัปดาห์


ศธ.ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล เปิดศูนย์ CVM ทั่วประเทศ


วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิด ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา หรือศูนย์ CVM ทั้ง 25 แห่งอย่างเป็นทางการ ที่วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการการขับเคลื่อนศูนย์ CVM, การจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาเทคนิคควบคุม และซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง วัตถุประสงค์การจัดงานนี้ เพื่อนำเสนอกรอบแนวคิดการขับเคลื่อนศูนย์ฯ ผลิตและพัฒนากำลังคน ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ พร้อมรับฟังนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สู่การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ


รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ให้ความสำคัญกับการศึกษาระดับอาชีวศึกษาเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นการศึกษาที่ทำให้เยาวชนและประชาชนมีความรู้ทักษะอาชีพ มีงานทำ มีรายได้ ทั้งในรูปแบบของการจ้างแรงงาน หรือการเป็นผู้ประกอบการ และได้กำหนดให้อาชีวศึกษาเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญต่าง ๆ ของประเทศ


ศธ.จัดพิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า


วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นางสาวตรีนุช เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีพระราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ประจำปี 2564 ณ สนามหน้ากระทรวงศึกษาธิการ


พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระมหากรุณาธิคุณต่อกิจการด้านการศึกษา และเป็นผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ทรงตั้งกองเสือป่า และนำเยาวชนมาฝึกอบรมตามหลักวิชาการทหาร เพื่อเป็นกำลังสำรองในการป้องกันประเทศ และทรงตั้งกองลูกเสือขึ้น เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2454 โดยมีพระราชประสงค์ให้นำกิจการลูกเสือ เผยแพร่ตามโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อฝึกอบรมเด็กและเยาวชนของชาติให้เป็นพลเมืองดี เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญคุณอาจสนใจ