ศธ.360 องศา ศธ.ประชุม ผจก.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคเหนือ - ศธ.-สช.ลงนามร่วม กสศ. ป้องกันเด็กหลุดนอกระบบ

สังคม

ศธ.360 องศา ศธ.ประชุม ผจก.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคเหนือ - ศธ.-สช.ลงนามร่วม กสศ. ป้องกันเด็กหลุดนอกระบบ

โดย passamon_a

21 พ.ย. 2564

44 views

ช่วงนี้มาติดตามข่าวความเคลื่อนไหวที่สำคัญด้านการศึกษา ความคืบหน้านโยบายต่าง ๆ จากกระทรวงศึกษาธิการ ในรอบสัปดาห์


ศธ.ประชุม ผจก.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคเหนือ


19 พฤศจิกายน 2564 นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ฐานะประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู พร้อมด้วยคณะกรรมการประชุม "โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นแบบเป็นฐาน" ร่วมกับผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคเหนือ 17 จังหวัด โดยกำหนดให้มีแผนแก้ปัญหาทั้งระบบ


ระยะแรก ใช้สหกรณ์ออมทรัพย์ต้นแบบเป็นฐาน คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ และกำแพงเพชร จากนั้นดำเนินการระยะที่ 2 ขยายทั่วประเทศ เปิดรับสมัครสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเข้าร่วมโครงการ ช่วยเหลือครูที่มีหนี้สินกว่า 9 แสนคน


ขณะนี้ มีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูทั่วประเทศ สนใจสมัครเข้าร่วม 20 แห่ง เตรียมรับเพิ่มรอบสอง พร้อมแนวทางช่วยเหลือครูสมาชิก ด้วยแนวทางต่าง ๆ รวมไปถึงการให้ความรู้ วางแผนวินัยทางการเงิน เสริมสร้างรายได้ให้แก่ครูทุกระดับ ทุกสังกัด ตั้งแต่กลุ่มผู้บรรจุใหม่ จนถึงกลุ่มเกษียณอายุราชการ


ศธ.-สช.ลงนามร่วม กสศ. ป้องกันเด็กหลุดนอกระบบ


18 พฤศจิกายน 2564 ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง "ความร่วมมือเพื่อสนับสนุนนวัตกรรมการคัดกรองความยากจน การวิจัยพัฒนาคุณภาพครู และสถานศึกษา" ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา


การจัดทำบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ นำไปสู่การเชื่อมต่อระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลรายบุคคล และรายสถานศึกษาระยะยาว ครอบคลุมเด็กและเยาวชนจากครัวเรือนรายได้น้อยที่สุด ร้อยละ 20 ของประเทศ จำนวนมากกว่า 1 ล้านคน ในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ครอบคลุมสถานศึกษาสังกัด สช. กว่า 3,902 แห่ง


ผลรางวัลประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ 100 ปี ยุวกาชาดไทย


นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาดไทย


การจัดประกวดมีผู้ส่งผลงานทั้งหมด 238 ผลงาน คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกเพื่อนำเสนอแนวความคิดการออกแบบจำนวน 6 ชิ้นงาน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายวีระพงษ์ อมรสิน รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร


ตราสัญลักษณ์ที่ได้รับรางวัล จะใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมยุวกาชาดเนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาดไทย ตลอดปี 2565แท็กที่เกี่ยวข้อง  ศธ.360องศา ,กระทรวงศึกษาธิการ

คุณอาจสนใจ