ผู้ว่าฯชัยนาท เชิญผ้าทรงสะพัก ที่ทรงตั้งพระสัตยาธิษฐาน ห่มถวายแด่หลวงพ่อหิน วัดวังเคียน

พระราชสำนัก

ผู้ว่าฯชัยนาท เชิญผ้าทรงสะพัก ที่ทรงตั้งพระสัตยาธิษฐาน ห่มถวายแด่หลวงพ่อหิน วัดวังเคียน

โดย panwilai_c

18 พ.ย. 2564

38 views

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เชิญผ้าทรงสะพัก ที่ทรงตั้งพระสัตยาธิษฐาน ห่มถวายแด่หลวงพ่อหิน วัดวังเคียน จังหวัดชัยนาท


วันนี้ ที่อุโบสถวัดวังเคียน อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ โปรดให้ นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เชิญผ้าทรงสะพัก ที่ทรงตั้งพระสัตยาธิษฐาน ถวายเป็นพุทธบูชาห่มถวายแด่ หลวงพ่อหิน หรือพระพุทธมหาศิลา พระประธานอุโบสถ วัดวังเคียน


วัดวังเคียน เดิมเรียกวัดวังเคียนใต้ สร้างขึ้นเมื่อปี 2480 และมีอีกวัดหนึ่งนามว่าวัดวังเคียนเหนือ ต่อมาในปี 2490 คณะสงฆ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รวมพื้นที่วัดวังเคียนเหนือ เข้ากับวัดวังเคียนใต้ และให้ใช้ชื่อว่า วัดวังเคียน ได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมา ในนามวัดวังเคียน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2502 ปัจจุบันมี พระปลัดอนุรักษ์ ขนฺติจิตฺโต เป็นเจ้าอาวาส