ศธ.360 องศา 'คุรุสภา' พัฒนามุ่งสู่องค์กรดิจิทัล

สังคม

ศธ.360 องศา 'คุรุสภา' พัฒนามุ่งสู่องค์กรดิจิทัล

โดย passamon_a

13 พ.ย. 2564

41 views

ช่วงที่ทุกหน่วยงานต้องปรับตัวรับกับวิถีชีวิตใหม่ 'คุรุสภา' เป็นองค์กรมหาชนลำดับแรก ๆ ที่ปรับการทำงานให้เป็นรูปแบบดิจิทัลมากขึ้น ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ทุกคนสามารถทำงานออนไลน์ได้ทุกที่ ทุกเวลา


ในสถานการณ์โควิด-19 ทุกหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน หนึ่งในนั้นคือ คุรุสภา ที่ได้ชู 4 นโยบายหลัก โดยเฉพาะเรื่องของการใช้ระบบออนไลน์ และเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาบุคลากร และการให้บริการ


สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ความสำคัญผลักดันนโยบายการบริหารมุ่งสู่องค์กรดิจิทัล เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ


ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า "เรามีบทเรียนจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้เราต้องทำงาน Work from Home บุคลากรของเราต้องสามารถทำงานได้ เราเลยมีนโยบายเรื่องของ 'คุรุสภา ONE' One network for everyone ทุกคนจะมี Network ให้ติดต่อได้ ถึงแม้อยู่บ้านก็ติดต่อได้ ทำงานได้ สื่อสารกันได้


เพราะงานคุรุสภาส่วนใหญ่เป็นงานประชุมกับผู้ทรงคุณวุฒิต่าง ๆ สามารถดำเนินการได้อย่างดี ต่อไปถ้าเกิดสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายแล้ว เราก็ยังใช้ตัวนี้อยู่คู่กับ on site บ้างบางส่วนที่จะสามารถดำเนินการไปได้ในพื้นที่ เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน"


คุรุสภายังได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับปฏิบัติงาน และการให้บริการแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ สามารถทำได้ตั้งแต่การยื่นคำขอ การตรวจสอบสถานะ และคำขอการอนุมัติใบอนุญาต ผ่านทางเว็บไซต์ของคุรุสภา


นอกจากนี้ ยังสามารถตรวจสอบ ติดตามรายะเอียด ข้อมูลสำคัญ ครบทุกบริการอย่างต่อเนื่อง ผ่านแอปพลิเคชัน Khuru on mobile ได้อีกหนึ่งช่องทาง


ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวอีกว่า "ผลดีจากการที่เป็นระบบออนไลน์ ค่าใช้จ่ายของผู้รับบริการไม่ต้องเดินทางมาที่คุรุสภา ซึ่งแต่ก่อนต้องเดินทางมาขออนุญาตที่นี่ ตอนนี้ไม่ต้องเดินทางมาแล้ว ประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างมาก มีความสะดวกรวดเร็ว ทั่วถึง ทันที ทุกที่ ทุกเวลา ที่สามารถจะเข้าถึงและรับบริการได้"


คุรุสภา ยังเร่งสร้างความร่วมมือระดับองค์กรและบุคคล เพื่อการใช้และสนับสนุนทรัพยากรร่วมกัน อีกทั้งดำเนินการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยปฏิบัติงานเป็นหลัก ให้บริการผ่านระบบดิจิทัล ทำให้บุคลากรในสังกัดได้รับความสะดวกมากขึ้นในการปฏิบัติงาน


คุณอาจสนใจ