ศธ.360 องศา สป.ศธ.จัดประชุมขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษา - ศธ.ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน จ.กาญจนบุรี

สังคม

ศธ.360 องศา สป.ศธ.จัดประชุมขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษา - ศธ.ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน จ.กาญจนบุรี

โดย passamon_a

7 พ.ย. 2564

86 views

ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร ข้าราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจการประชุมมอบนโยบายเชิงพื้นที่ และถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร จ.กาญจนบุรี


วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษในหัวข้อ การขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2565 ที่โรงแรมพีลูส จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ศึกษาธิการภาค/จังหวัด, รวมทั้งผู้บริหารส่วนกลาง/ระดับพื้นที่ เข้าร่วมประชุม จำนวน 150 คน


ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เน้นย้ำให้ผู้ทำงานในพื้นที่ได้เข้าใจทิศทางการทำงานของกระทรวงฯ ยึดหลักนโยบายของนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ทั้ง 12 ด้าน และวาระเร่งด่วนทั้ง 7 ประเด็น ถือเป็นกรอบนโยบายสำคัญ สำหรับทุกส่วนราชการในสังกัด


โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเด็นแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 5 BIG ROCK ประกอบด้วย 5 กิจกรรมสำคัญ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนทุกกลุ่ม ทุกวัย ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ซึ่งในแต่ละพื้นที่มีส่วนสำคัญสนับสนุน และร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิบัติจริง


กระทรวงศึกษาธิการยังดำเนินการขับเคลื่อนโครงการแก้ปัญหาหนี้สินครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นแบบเป็นฐาน ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นแบบ จำนวน 12 แห่ง 4 ภาค ภาคละ 3 แห่ง โดยทำงานร่วมกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐทุกแห่ง และส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่จังหวัด


ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน และจตุปัจจัย เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ณ วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี


โดยผู้มีจิตกุศลร่วมทำบุญกฐินพระราชทานครั้งนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,308,973.45 บาท
รับชมผ่านยูทูบได้ที่ : https://youtu.be/guKEBOR_WHs

คุณอาจสนใจ