ศธ.360 องศา ศธ.เดินหน้าโครงการโภชนาการเพื่อเด็กไทย

สังคม

ศธ.360 องศา ศธ.เดินหน้าโครงการโภชนาการเพื่อเด็กไทย

โดย passamon_a

3 ต.ค. 2564

73 views

กระทรวงศึกษาธิการ เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องของ "อาหารและโภชนาการ" ของเด็กไทย ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วม หรือ MOU กับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ภายใต้โครงการ "อายิโนะโมะโต๊ะ : โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ"


นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วม (MOU) ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. กับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ประธานมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เป็นผู้ลงนาม


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การร่วมลงนามในครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สร้างประโยชน์ให้กับเยาวชนไทยอย่างแท้จริง เพราะอาหารและโภชนาการ เป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีพัฒนาการทั้งร่างกายและสติปัญญา สามารถต่อยอดพัฒนาในด้านอื่น ๆ ต่อไปได้


นอกจากมูลนิธิฯ จะเห็นความสำคัญด้านอาหารและโภชนาการของเด็กในช่วงวัยเรียนแล้ว ยังสนับสนุนการก่อสร้างอาคารโรงอาหารที่ได้มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ และจัดอบรมให้ความรู้ด้านโภชนาการกับบุคลากรในโรงเรียน เพื่อให้มีความรู้สามารถถ่ายทอดให้กับเด็กนักเรียน ส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการที่ดีขึ้น รวมถึงสนับสนุนสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ด้วย


มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2519 เป็นองค์กรที่ดำเนินการโครงการเพื่อพัฒนาการศึกษา สนับสนุนด้านอาหารและโภชนาการของเด็กไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยการร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 6 ปี ตั้งแต่ปี 2563-2568 รวมงบประมาณสนับสนุน 130 ล้านบาท เมื่อเสร็จสิ้นโครงการจะมีอาคารโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งสิ้น 180 แห่ง ใน 77 จังหวัด นักเรียนกว่า 30,000 คน จะได้รับโภชนาการที่ดี ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และเติบโตนำไปสู่พัฒนาการที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต


คุณอาจสนใจ