ศธ.360 องศา ศธ.-สธ. แถลงความพร้อม ฉีดวัคซีนไฟเซอร์นักเรียน

สังคม

ศธ.360 องศา ศธ.-สธ. แถลงความพร้อม ฉีดวัคซีนไฟเซอร์นักเรียน

โดย passamon_a

19 ก.ย. 2564

79 views

เมื่อวันที่ 13 ก.ย.64 กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันแถลงข่าว "เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า" โดยจะเริ่มฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ให้นักเรียนนักศึกษาที่มีอายุ 12-18 ปี ครอบคลุม ปวช./ปวส. ทุกสังกัด ในเดือนตุลาคมนี้


ส่วนของการดำเนินงาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งเอกสารสำรวจ สรุป แสดงความประสงค์ แบบคัดกรองการฉีดวัคซีนนักเรียน ให้กับหน่วยงานและสถานศึกษา ทุกสังกัด พร้อมกับได้วางแผนไทม์ไลน์การฉีดวัคซีนให้กับนักเรียน


นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การวางแผนของกระทรวงศึกษาธิการ จะผสานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่มีสถานศึกษา ทั้งในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และนอกกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนทุกโรงเรียนจะต้องจัดเตรียมรายชื่อของนักเรียนที่มีอยู่ในปัจจุบัน นำส่งไปยังศึกษาธิการจังหวัด จากนั้นจะมีการพิจารณาร่วมกัน ก่อนวันที่ 26 ก.ย. จะส่งไปยังสาธารณสุขจังหวัด เพื่อวางแผนในการรับวัคซีน และฉีดวัคซีนตลอดเดือนตุลาคม


โดยคาดว่าจะเริ่มฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ต้นเดือนตุลาคม และเข็มที่ 2 ช่วงปลายเดือนตุลาคม ระยะห่างของการฉีดทั้ง 2 เข็ม ประมาณ 3-4 สัปดาห์ รวมทั้งตอนนี้เร่งจัดสรรวัคซีนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนด้วย


คุณอาจสนใจ

Related News