ศธ.360 องศา ล้านเมล็ดพันธุ์ สู้ภัยโควิด-19 สู่ประชาชน

สังคม

ศธ.360 องศา ล้านเมล็ดพันธุ์ สู้ภัยโควิด-19 สู่ประชาชน

โดย passamon_a

4 ก.ย. 2564

304 views

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบคนทั้งประเทศ จึงเป็นอีกหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการ และ ชาว กศน. ในการส่งเสริมการเรียนรู้ในมิติต่าง ๆ เพื่อให้คนในสังคมมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี โดยริเริ่มและผลักดันโครงการ "ล้านเมล็ดพันธุ์ สู้ภัยโควิด-19"


การดำเนินงาน โครงการ "ล้านเมล็ดพันธุ์ สู้ภัยโควิด-19" ส่งเสริมการปลูกฟ้าทะลายโจร พืชสมุนไพรอนาคตไกล ระยะแรก เป็นไปอย่างราบรื่น ขณะนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมเดินหน้าติดตามความสำเร็จ และฝึกอาชีพช่วยประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด ให้เกิดทักษะอาชีพใหม่ ต่อยอดอาชีพเดิม เพื่อสร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัว


รัฐบาล รวมถึงกระทรวงศึกษาธิการ ให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจและผลักดันให้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรเป็นพืชเศรษฐกิจ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ กศน. ได้รับนโยบายและเร่งผลักดันส่งเสริมการปลูกเพื่อกระจายไปทั่วประเทศ


นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า "เราส่งเสริมในเรื่องการปลูกพืชสมุนไพร เรามีศูนย์ฝึกอาชีพราษฎรที่อยู่หลาย ๆ มุมของประเทศ แล้วก็มีการส่งเสริมปลูกพืชสมุนไพรกันอยู่แล้ว แต่เมื่อในช่วงของสถานการณ์โควิด เราก็ทำงานร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยและพัฒนากับ รพ. เจ้าพระยาอภัยภูเบศร มาอย่างต่อเนื่อง"


สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร ได้นำร่องการเพาะปลูกเพื่อขยายพันธุ์ฟ้าทะลายโจรในพื้นที่ อ.กระทุ่มแบน เพื่อมอบให้กับ กศน.ทั่วประเทศตั้งเป้าที่ 1ล้านเมล็ด ผลเป็นที่น่าพอใจ โดยขณะนี้แจกจ่ายไปได้ทั้งหมด 66 จังหวัด และจะส่งครบ 77 จังหวัด ในวันที่ 8 กันยายนนี้


"สิ่งที่เราคาดหวังคือ ทุกบ้านทุกครัวเรือนมีสมุนไพรใช้ในบ้าน แล้วฟ้าทะลายโจร สามารถที่จะเด็ดใบบริโภคในครัวเรือน อันนี้ก็เป็นการบำรุงรักษาสุขภาพไปในตัว แล้วการทำสื่อการเรียนรู้ของเรา นอกจากเราจะทำเป็นรูปเล่ม เราจะเน้นเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะบอกตั้งแต่วิธีการเตรียมแปลงไปจนถึงวิธีการปลูก วิธีการเก็บ วิธีการขยายพันธุ์


เราได้ไปจัดกิจกรรมด้วยนะคะ ที่สถานีกลางบางซื่อ ประชาชนชอบมาก นอกจากจะได้รับบริการที่นั่นอย่างดีแล้วก็เห็น กศน. เป็นจิตสาธารณะไปบริการในจุดที่เฝ้าสังเกตอาการ แล้วยังได้มีกิจกรรมภาคความรู้ ไม่เบื่อ สนุกสนาน"


กศน. ยังสนับสนุนการเรียนรู้และเสริมสร้างอาชีพให้ประชาชนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ทุกอาชีพ ด้วยการรื้อฟื้นภูมิปัญญาในท้องถิ่นเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพใหม่ สร้างรายได้แก่ชุมชน โดยคน กศน. ยึดหลักการทำประโยชน์เพื่อประชาชนอย่างเต็มที่สามารถดูข่าวทาง Youtube ได้ที่ : https://youtu.be/Cgf9BfTijAYคุณอาจสนใจ