ศธ.เปิดตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม

สังคม

ศธ.เปิดตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม

โดย thichaphat_d

14 ส.ค. 2564

466 views

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-สิบเก้า ทำให้การเรียนรู้อาจมีข้อจำกัด กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ปรับรูปแบบการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่ต้องการถ่ายทอดถึงบุคลากรที่ทำงานทั้งในภาครัฐและเอกชน ประมาณแปดแสนคน ให้เข้าถึงให้ได้มากที่สุด จึงเกิดเป็น “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม


การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” ถือว่า เป็นการอบรมที่เปิดเวทีให้คุณครูในทุกพื้นที่ ได้มีโอกาสเรียนรู้พัฒนาตนเอง และยังเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จมากของกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากได้รับความสนใจ เพียงแค่เปิดรับสมัครวันแรกก็มีผู้สมัครมากถึง 100,000 คน


ด้วยข้อจำกัดต่าง ๆ จากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-สิบเก้า ตลาดนัดการเรียนรู้ Online จึงถือเป็นคำตอบ โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรชั้นนำ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถอย่างยิ่งในประเทศไทย มาเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานของแต่ละท่าน จำนวนมากถึง 10 หลักสูตร


นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เผยว่า “ความแตกต่างของแต่ละชุดการเรียนรู้ใน 10 หลักสูตร มีความต่างเชื่อว่าประมาณ 2 ใน3 เป็นเรื่องการแชร์ประสบการณ์ และประมาณ 1 ใน 3 เป็นเรื่องของการเพิ่มทักษะใหม่ๆ ความรู้ใหม่ๆ หรือวิธีการใหม่เข้ามาเพื่อให้คุณครูหรือผู้บริหารสถานศึกษาสามารถใช้ประยุกต์ได้”


“เป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มาอบรมหลักสูตรที่มีคนร่วมประมาณ 5-6 หมื่นคนต่อครั้ง 10 ครั้ง 6 แสนที่นั่ง เราใช้เวลาเตรียมงาน 2 เดือนเศษ สำรวจว่าครูต้องการเรียนรูุ้เรื่องอะไร ผมสำรวจผ่านเฟซบุ๊ก สำรวจผ่านเครือข่ายต่างๆ ว่าครูสนใจเรื่องอะไร ศิลปะวัฒนธรรม วิธีการเรียนการสอน”


หนึ่งในหลักสูตรหัวข้อ “คุณธรรม จริยธรรมเด็ก ทางรอดของสังคม” เป็นหัวข้อที่ได้รับความสนใจ และได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ (ราชบัณฑิต) เป็นวิทยากรบรรยาย โดยได้มอบแง่คิดเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีของเด็ก เยาวชน ในยุคปัจจุบัน


ด้านนายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เผยว่า มวลประสบการณ์ที่ครูจะได้รับ 3 ส่วนครับ นั่นคือ 1.หลักการ หลักคิด 2.ความสุขที่ครูจะได้รับในการอบรม 3 เทคนิควิธีการ ที่มากกว่านั้นคือครูจะได้มิตรภาพ ความห่วงใย เอื้ออาทรจากกระทรวงศึกษาธิการ ส่งต่อไปที่จังหวัด ส่งต่อไปที่คุณครู


ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงสามารถบูรณาการทักษะในรูปแบบที่หลากหลาย และสามารถนำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น


คุณผู้ชมสามารถติดตามสาระดี ๆ จาก ศธ.360 องศา ได้ทางแฟนเพจ Facebook / Youtube Channel / CH3ThailandNews / และ www.ch3plus.com

คุณอาจสนใจ

Related News