ศธ.360 องศา ครม.อนุมัติ 2.2 หมื่นล้าน ช่วยค่าเรียน-ลดภาระผู้ปกครอง

สังคม

ศธ.360 องศา ครม.อนุมัติ 2.2 หมื่นล้าน ช่วยค่าเรียน-ลดภาระผู้ปกครอง

โดย passamon_a

1 ส.ค. 2564

603 views

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ติดตามรับฟังปัญหา เสียงสะท้อน ความคิดเห็นจากบุคลากรทางการศึกษา และได้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณางบพิเศษ เพื่อเร่งจัดทำนโยบายการให้ความช่วยเหลือ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19


เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ใน 3 มาตรการ วงเงินรวม 22,000 ล้านบาท ดังนี้


1. ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้ เยียวยาค่าเรียนคนละ 2,000 บาท แก่เด็กอนุบาล-ม.6 และ ปวช./ปวส. ทั้งสถานศึกษาของรัฐ-เอกชน ทุกคน ทุกสังกัด 11 ล้านคน


2. ขอความร่วมมือ รร.เอกชน ที่ไม่รับการอุดหนุนจากรัฐ และ รร.นานาชาติ ลด หรือตรึงค่าใช้จ่าย ให้เท่ากับปีการศึกษา 2563 และจัดตั้งศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองเป็นรายกรณี


3. ลดช่องว่างการเรียนรู้ และความรู้ที่ขาดหายไป อัดฉีดค่าใช้จ่าย ให้สถานศึกษา 34,887 แห่ง เพื่อใช้จัดการเรียนรู้ แก้ปัญหาความปลอดภัย รวมถึง การจัดทำสื่อ อุปกรณ์ การเรียน การศึกษา


ส่วนการดูแลครู-อาจารย์ ช่วยเหลือโดยการปลดล็อคค่าใช้จ่ายให้เงินอุดหนุนเรื่องการสอน ทั้งค่าพาหนะ และ ค่าอินเตอร์เน็ต


หลังจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ได้เร่งจัดทำข้อเสนอโครงการ รวมทั้งจะมีการกำหนดกลไกการตรวจสอบยืนยันตัวตน ผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือและการจ่ายเงินผ่านระบบบัญชีธนาคาร ต่อไป


การกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน ยึดหลักการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้เรียน ทั้งในสถานศึกษาทั่วไป ด้อยโอกาส ยากจน และกลุ่มเด็กพิการ


และเพื่อความปลอดภัยสูงสุด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีความเป็นห่วงได้กำชับให้บุคลากรของกระทรวงฯ Work from Home ให้มากที่สุด โดยพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดให้ปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานไม่เกิน 5% เท่านั้น


คุณอาจสนใจ