ศธ.360 องศา รมช.ศธ.เดินหน้าหลักสูตร 'Coding for All'

สังคม

ศธ.360 องศา รมช.ศธ.เดินหน้าหลักสูตร 'Coding for All'

โดย weerawit_c

24 ก.ค. 2564

53 views

นโยบายโค้ดดิ้ง ของ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการมาครบ 2 ปี แล้ว ล่าสุดโครงการนี้เดินหน้าต่อ นอกจากจะมุ่งเน้นไปที่คุณครู และนักเรียน ยังกระจายการเรียนรู้ไปสู่กลุ่มกลุ่ม ทุกอาชีพ ทุกช่วงวัย ภายใต้แนวคิด Coding for All : โค้ดดิ้งเพื่อประชาชน


โดยรัฐบาลได้จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) แห่งชาติ เพื่อขับเคลื่อน Coding สำหรับประชากรทุกช่วงวัยอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่


1. โครงการการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาขีดความสามารถ ทักษะ และการเรียนการสอนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)

2. โครงการการพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานและกระบวนการรับรองมาตรฐานหลักสูตรด้านโค้ดดิ้งแก่ประชาชนทุกช่วงวัย และ

3. การดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) สำหรับบุคคลทั่วไป ที่จะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจด้าน Coding และกระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลให้แก่ประชาชนทั่วไปในทุกกลุ่มอาชีพเป็นพื้นฐานการใช้งานเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพในโลกยุคใหม่และการใช้ชีวิตในยุค New Normal


นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอแนะที่เป็นสาระสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำในการเรียนรู้ของนักเรียนในช่วงเรียนออนไลน์เนื่องจากผลกระทบโควิด-19 โดยจะเสนอให้มีการจัดหาอุปกรณ์ (smart devices) ประกอบการเรียนออนไลน์ให้แก่นักเรียนได้ยืมใช้งานจากโรงเรียน


“การจัดหาอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของเยาวชนให้ได้รับโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีให้ได้มากที่สุดเพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปในปัจจุบันและอนาคต”


โดยร่วมกับภาคเอกชนและสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยในการขับเคลื่อน โดยให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณอาจสนใจ