ข่าวในพระราชสำนัก

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ เสด็จไปในงาน "ศิลป์เพื่อชีวิต" เฉลิมพระเกียรติ

02 ธ.ค. 2563

486 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปในงาน"ศิลป์เพื่อชีวิต" เฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสทรงรับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
วันนี้ เวลา 17.40 น. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปเสด็จไปในงาน "ศิลป์เพื่อชีวิต" ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ซึ่งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาส ทรงรับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
ในการนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล รองประธานกรรมการบริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายบริหารและอาคารสถานที่ นำคณะผู้บริหาร และบุคลากรของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เฝ้า ถวายพระพรเนื่องในโอกาสดังกล่าว โอกาสนี้ พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ พร้อมกับพระราชทานพระวโรกาสให้ ศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายหาทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ ประจำปี 2563 เฝ้า ถวายเงินรายได้ จากการจำหน่ายภาพวาดฝีพระหัตถ์ โดยได้พระราชทานเงินรายได้แก่มูลนิธิฯ สำหรับนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์
 
โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการภาพวาดฝีพระหัตถ์ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดให้นำมาจัดแสดง โดยทรงใช้เทคนิคการวาดที่เรียกว่าศิลปะแบบนาอีฟ ทรงสร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยสีวิทยาศาสตร์สำเร็จรูป ซึ่งไม่ทำลายสภาพแวดล้อม ทั้ง นำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด และจัดทำภาพพิมพ์จากภาพวาดฝีพระหัตถ์ จำหน่ายเพื่อนำรายได้ไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส รวมถึงประชาชนที่เจ็บป่วยทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ผ่านการดำเนินงานของมูลนิธิในพระดำริ เช่น มูลนิธิจุฬาภรณ์, มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ และมูลนิธิทิพย์พิมานเพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่ง ในพระอุปถัมภ์ฯ

ข่าวยอดนิยม