ข่าวในพระราชสำนัก

ในหลวง ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นไปยัง ปธ.ประเทศลาว และ ปธน.สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

02 ธ.ค. 2563

555 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น ไปยังประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 
วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในโอกาสวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งตรงกับวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ความว่า "ฯพณฯ นายบุนยัง วอละจิด ประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เวียงจันทน์ ในโอกาสวันสถาปนา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพร และความปรารถนาดีอย่างจริงใจ ให้ท่านประธานประเทศมีพลานามัยสมบูรณ์ และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุข และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ และประชาชนชาวลาว
 
ไมตรีจิต มิตรภาพระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้พัฒนาเพิ่มพูนมาอย่างยาวนาน นับตั้งแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันในปี 2493 อีกทั้งต่างฝ่ายได้ร่วมมือสนับสนุนกันในกิจการด้านต่าง ๆ อย่างกว้างขวางมาโดยตลอด ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์อันพิเศษนี้ จะเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ และประชาชนของเราทั้งสอง ให้กระชับ แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกันทั้งสองฝ่าย และความมั่นคงในภูมิภาคนี้สืบไป - พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
 
พร้อมกันนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล ไปยังประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ในโอกาสวันชาติของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งตรงกับวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ความว่า "เชค เคาะลีฟะฮ์ บิน ซัยยิด อัลนะฮ์ยาน ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กรุงอาบูดาบี ในโอกาสวันชาติของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคล และความปรารถนาดี เพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุข และความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นของประเทศ และประชาชนชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 
หม่อมฉันเชื่อมั่นว่า สัมพันธไมตรีอันใกล้ชิด และความร่วมมือในกิจการทุก ๆ ด้าน ระหว่างประเทศของเราทั้งสอง จะเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง อันจะนำไปสู่ความเข้มแข็ง และความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศต่อไปในภายภาคหน้า " - พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวยอดนิยม