ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี เปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ชุด "สืบสาน ต่อยอด พัฒนา เพราะชีวิตเริ่มต้นที่ ศูนย์"

01 ธ.ค. 2563

325 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

องคมนตรี เปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ชุด "สืบสาน ต่อยอด พัฒนา เพราะชีวิตเริ่มต้นที่ ศูนย์"
 
วันนี้ ที่หอรัชมงคล สวนหลวง ร. 9 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหาร โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ชุด "สืบสาน ต่อยอด พัฒนา เพราะชีวิตเริ่มต้นที่ ศูนย์" ภายในงาน "พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร. 9" ครั้งที่ 33 โดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับมูลนิธิสวนหลวง ร. 9 จัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศ์ ทั้งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระราชดำริ ให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเป็น "พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต" ให้ผู้สนใจได้ศึกษา หาความรู้ และนำไปประยุกต์ใช้ รวมทั้งสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในแนวพระราชดำริ ให้แก่ประชาชน หน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ภายในงานยังจัดแสดงผลสำเร็จจากการพัฒนา ตามแนวพระราชดำริ ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และศูนย์สาขา ที่ขยายผลองค์ความรู้ให้แก่ประชาชน สามารถพึ่งพาตนเองได้ สอดคล้องกับการอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และยั่งยืน รวมทั้งผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ผู้สนใจเข้าชมงานได้จนถึงวันที่ 10 ธันวาคมนี้

ข่าวยอดนิยม