ข่าวในพระราชสำนัก

ในหลวง ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตุรกี ในโอกาสวันสาธารณรัฐและวันชาติ

29 ต.ค. 2563

224 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตุรกี ในโอกาสวันสาธารณรัฐ และวันชาติ ของสาธารณรัฐตุรกี
 
วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตุรกี ในโอกาสวันสาธารณรัฐ และวันชาติ ของสาธารณรัฐตุรกี ซึ่งตรงกับวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ความว่า...
 
"ฯพณฯ นายเรเจพ เทยิพ แอร์โดอาน ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตุรกี กรุงอังการา ในโอกาสวันสาธารณรัฐ และวันชาติ ของสาธารณรัฐตุรกี ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพร และความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์ และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุข และความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศ และประชาชนชาวตุรกี
 
ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์ฉันมิตร และความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆ ระหว่างประเทศของเราทั้งสอง จะเจริญรุดหน้าต่อไป เพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประชาชนทั้งสองฝ่าย " พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวยอดนิยม