ประชาสัมพันธ์

ผู้โชคดีเรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 ได้รับ Gift Voucher Pizza 1,200 บาท

โดย panisa_p

27 ส.ค. 2565

42 views

ผู้โชคดีเรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 ได้รับ Gift Voucher Pizza  1,200 บาท        

10 ท่าน เวลา 11:44 -12:00 น. (สวัสดีวันเสาร์)    

1.คุณโกวิท เพชรพราย จ.นนทบุรี

2.คุณประภัสสร ถวายนิล จ.นนทบุรี

3.คุณอรวรรณ ชาติแดง จ.สมุทรปราการ

4.คุณพงษ์ศิริ ศรีสม จ.มหาสารคาม

5.คุณวิทย์ธิดา สมสุข จ.อุบลราชธานี

6.คุณจรรยารักษ์ สุขนิรัญ กทม.

7.คุณอรชา ฤทธิสิทธิ์ จ.นครราชสีมา

8.คุณอังสนา โกติละกาล จ.เชียงใหม่

9.คุณอรพินท์ คงสีหา กทม.

10.คุณฐิตปรามี สุพรรณ์ กทม.

คุณอาจสนใจ

Related News