ประชาสัมพันธ์

ผู้โชคดีเรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ วันที่ 23 มี.ค. 65 ได้รับ Gift Voucher Pizza 1,200 บาท

โดย panwilai_c

26 เม.ย. 2565

10 views

ผู้โชคดีเรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2565    ได้รับ Gift Voucher Pizza  1,200 บาท  

10 ท่าน เวลา 11.25-11.35 น. (เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์)  ได้แก่

1.คุณวิทยะศักดิ์ มิ่งมณี กทม.

2.คุณสุทธิพร พลเยี่ยม จ.สุโขทัย

3.คุณรัตติกาล สมสมัย กทม.

4.คุณอุทัย ค้ำยิ่ง  จ.เชียงใหม่

5.คุณจีระพงศ์ พงศ์จิรภัทร กทม.

6.คุณทัศนีย์ น้อยแดง กทม.

7.คุณนภัสนันท์ ห่อถาวร กทม.

8.คุณดวงพร โรหิตาจล กทม.

9.คุณเอกสุดา ชินณพงศ์ กทม.

10.นวลสวาท ภัทรานนท์  จ.ปัตตานี

แท็กที่เกี่ยวข้อง  

คุณอาจสนใจ