ประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้โชคดีรับเสื้อยืดกรรมกรข่าว Comeback (สีขาว) จากรายการเรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ ประจำเดือน มกราคม 2565

โดย thichaphat_d

17 ก.พ. 2565

41 views

ผู้โชคดีจากรายการเรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ ได้รับเสื้อยืดกรรมกรข่าว Comeback (สีขาว) ประจำเดือน มกราคม 2565


วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565

1.คุณสุทธิรัตน์  สว่างโรจน์

2.คุณสุภัทราพร(หมิว)

3.คุณประนอม  จรรยา

4.คุณอภิญโญ  อุ่นคำ

5.คุณปิยะดิษฐ  ละไมเสถียรวันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565

1.คุณธัญญาลักษณ์  ปวนสุรินทร์

2.คุณวรินทร  พัฒนผล

3.คุณวิชัย   พุฒิกานนท์

4.คุณลฎาภา  กัลพฤกษ์

5.คุณฐานันดร  จิตต์แจ้งวันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565

1.คุณธนภูมิ  เมืองเอี่ยม

2.คุณนาถฤดี  ศิริเพ็ง

3.คุณดวงฤทธิ์  มะลิทา

4.คุณวัลลภ  คงขวัญ

5.คุณศุภชัย   แซ่ลิ้มวันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565

1.คุณรัชนี  สมานตระกูล

2.คุณสุวรรณ  บึงไกร

3.คุณชุรีรัตน์  จันทร์หอม

4.คุณอนันต์  รติภัทร  

5.คุณอกนิษฐ์  อจลบุญวันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565

1.คุณศศิวิมล  ยี่โถ

2.คุณพัฒน  สมร่าง

3.คุณธีรชัย  เจริญวงศ์

4.คุณนิรดา  แก้วไพจิตร

5.คุณสมนัดศ์  จุลลัษเฐียรวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565

1.คุณรัชชานนท์   เหมวงศ์

2.คุณปิยะรัตน์  นิลวิเวก

3.คุณกมล  เพ็งคำ

4.คุณรำไพ  โพธิ์ชัยภูมิ

5.คุณคัคนางค์  ตรีพักตร์วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565

1.คุณกัญญาพัฒน์  อินทร์โท่โล่

2.คุณสมบูลย์  จินตะไล

3.คุณวิรัช  ทองปาน

4.พันตรียงยุทธ  หวังสวาสดิ์

5.คุณวารินรัตน์  วีระธนเกียรวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565

1.คุณรุ่งเรือง  ไพสุนทรสุข

2.คุณปาริชาติ  ขันธรักษา

3.คุณธนากร  โพธิ์กลิ่น

4.คุณสุภาภรณ์  พุ่มเรือง

5.คุณเสาวลักษณ์  นลินทร

คุณอาจสนใจ